kartatat.gif (16536 bytes)


Lanthöjden
< Mot västerJonsboda bro | Stång bro | Vassbackens bro | Lanthöjden | Tåtorp | Mot  öster >

tatorp-lanthojden250.jpg (12550 bytes)Lanthöjden är den grävda Göta kanal­linjens högsta punkt, 91,5 meter över havsytan.
Här är Göta kanal som smalast. Denna del kallas Bergskanalen. Den är inte grävd utan ursprängd ur berget. Kostnaderna för sprängningen var så höga att man minskade bredden. Här blev det enkel- riktad kanaltrafik med mötesplatser.
Vid den av kanalskeppare fruktade hårnåls­kurvan vid Lanthöjden reglerades trafiken med semafor. 1933 rätades kurvan ut. Arbetet  utfördes som beredskapsarbete.
En obelisk rest samma år, utmärker i våra dagar högsta punkten.

Översiktskarta från 1784 ritad av Elias Schveder.

Klicka på kartorna för större bild!  Gå tillbaka med din Back-knapp!


Övriga kartor från området:
thbg_I12_lanthojden.jpg (107019 bytes) Daniel Thunbergs förslag till kanalsträckning 1784.
Den på kartan föreslagna breddningen av hårnåls­kurvan skulle under­lätta fartygs­passagen.
telf_III8_1808_lanthojden.jpg (83658 bytes) Thomas Telfords kanalförslag från 1808.
Breddningen av hårnålskurvan är borttagen. På den här kartan är också gården Påvelstorp med tillfartsväg utsatt.
turist_jonsboda-tatorp.jpg (155236 bytes) Översiktskarta sträckan Jonsboda - Tåtorp.
(AB Göta kanals Turistkarta: Västgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.