kartatat.gif (16536 bytes)


Stång bro
< Mot västerJonsboda bro | Stång bro | Vassbackens bro | Lanthöjden | Tåtorp | Mot  öster >

jonsboda-stang250.jpg (6722 bytes)Stångs bro är en av rullbroarna i det omgivande öppna jordbrukslandskapet.
Alnstenarna här berättar att det förr
fanns skjutshåll utmed kanalen som höll med dragare för segelfartygen. Mellan varje sten var det 1000 alnar. Dragtaxan varierade efter typ av dragare.
För 1000 alnar kostade det med:
1 häst           - 2 skilling, 4 runstycken
1 par oxar     - 3 skilling, 6 runstycken
1 par oxar+1 par hästar - 6 skilling, 12 runstycken.

Telfords karta från 1808.   Byn Jonsboda och Stång t.h.

Klicka på kartorna för större bild! Gå tillbaka med din Back-knapp!


Övriga kartor från området:
turist_jonsboda-tatorp.jpg (155236 bytes) Översiktskarta sträckan Jonsboda - Tåtorp.
(AB Göta kanals Turistkarta: Västgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.