kartamem.gif (16633 bytes)


Duvkullens slussar
< Mot väster  | Carlsborgs slussar | Mariehovs s | Duvkullens s | Klevbrinken
Söderköpings sluss  | Tegelbrukets sluss | Vargklyftan | Mem

vala023153_duvkullen_250.jpg (9216 bytes)Duvkullen är första steget i en geografiskt utsträckt slusstrappa. Den slutar med slussen Övre Carlsborg.
Slussarna har namn efter två av Göta kanalbolagets chefsingenjörer (övermekanikus) Erik Hagström (1814-1820) och Gustaf Lagerheim 1820-1845).

Typiskt för von Rööks förslag från 1774 t.v. är att kanallinjen följer ett litet naturligt vattendrag.

 


   Klicka på kartorna för större bild! Gå tillbaka med din Back-knapp!


Övriga kartor från området:
telf_III21_1808_mariehof-du.jpg (108375 bytes) Karta över området  Mariehof- Duvkullen.

(Telford 1808)

duvkullen_flyg.jpg (85470 bytes) Flygbild över Duvkullens slussar:

Foto: Länsstyrelsen i E-län, kulturmiljöenheten.
Fotograf: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet, 1991.

turist_carlsborg-mem.jpg (99917 bytes) Översiktskarta sträckan Carlsborg - Mem.
(AB Göta kanals Turistkarta: Östgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.