kartamem.gif (16633 bytes)


Mem
< Mot väster  | Carlsborgs slussar | Mariehovs s | Duvkullens s | Klevbrinken
Söderköpings sluss  | Tegelbrukets sluss | Vargklyftan | Mem

vala023155_mem_hori_250.jpg (13688 bytes)

Göta kanals planerade utlopp i Slätbaken via Storån vid Mem.
På kartbilden ses också Mems slott med huvudbyggnad, flyglar, ekonomibyggnader och den fransk inspirerande slottsträdgården.
Allékantade tillfartsvägar anknöt till last- bryggan. Sjöfart var den tidens viktigaste kommunikationsmedel.
(von Röök 1774)


Klicka på kartorna för större bild!
Gå tillbaka med din Back-knapp!

Övriga kartor från området:
telf_III23_1808_mem.jpg (105278 bytes) Telfords karta från 1808 över Mem och "Slätbaks Fjärden".
turist_carlsborg-mem.jpg (99917 bytes) Översiktskarta sträckan Carlsborg - Mem.
(AB Göta kanals Turistkarta: Östgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.