kartamem.gif (16633 bytes)


Söderköpings sluss
< Mot väster  | Carlsborgs slussar | Mariehovs s | Duvkullens s | Klevbrinken
Söderköpings sluss  | Tegelbrukets sluss | Vargklyftan | Mem

vala023153_soderkoping_250.jpg (8150 bytes)Söderköping är en medeltidsstad,   som grundades under första hälften av 1200-talet. Det oregelbundna gatunätet är typiskt.
Staden var en viktig knutpunkt i Hansans nät av handelsplatser. Handelsfartygen kunde då segla på Storån ända upp till stadens centrum. Detta gällde också de tidigaste kanalförslagen där kanal- mynningen ligger mitt i staden.
Under senare delen av 1700-talet stred Söderköpings borgare i riksdagen
mot borgarna i Norrköping om att få kanalmynningen till sin stad.
1740 beslöt riksdagen att mynningen skulle vara i Norrköping. Efter många och långa påtryckningar ändrade riksdagen sitt beslut 1772 och tilldelade Söderköping kanalmynningen.
(Stadskarta ur von Rööks förslag 1774 där man kan se kanaldragningen mot stadens centrum.)

Söderköpings sluss och hamn:
Hamnen i Söderköping flyttades i samband med kanalbyggnadet till Söderköpings sluss.
Hamnmagasinen byggdes 1830 ett par år innan kanalinvigningen. Slussen byggdes om 1847.


Klicka på kartorna för större bild!
Gå tillbaka med din Back-knapp!


Övriga kartor från området:
telf_III21_1808_soderkoping.jpg (128843 bytes) Telfords kanalsträckning genom Söderköping utefter Ramunderberget, här benämnt "Ramshäll". 1808.
soderkoping_flyg.jpg (96245 bytes) Flygbild över Söderköping österut mot Mem.

Foto: Länsstyrelsen i E-län, kulturmiljöenheten.
Fotograf: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet. 1991.

turist_carlsborg-mem.jpg (99917 bytes) Översiktskarta sträckan Carlsborg - Mem.
(AB Göta kanals Turistkarta: Östgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.