Göm menyn

Title:
Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning
Publications:
0
Editor(s):
Linda Jönsson: Institutionen för Tema, Linköpings universitet Vivekca Adelsvärd: Institutionen för Tema, Linköpings universitet Ann Cederberg: Institutionen för Tema, Linköpings universitet Per A. Pettersson: Institutionen för Tema, Linköpings universitet Caroline Kelly: Institutionen för Tema, Linköpings universitet
Year:
1999
No. of pages:
353
Language:
Swedish
ISBN:
91-7373-316-4
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
Issue:
6
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Published:
2001-01-21
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet
Information in English
Tidigare utgivna förhandlingar (pdf-fil)De uppsatser som presenterades vid konferensen görs tillgängliga som individuella filer. Den fullständiga volymen består av innehållsförteckning och de nedan uppräknade filerna i ordning och är nedladdningsbar genom att klicka på texten Fulltext ovan. Omslaget kan laddas ned separat genom att klicka på Cover.
   Linköping University Electronic Press har åtagit sig att hålla dessa arbeten on-line och tillgängliga för vetenskaplig användning från publiceringsdatumet. Upphovsrätten för varje artikel ägs av författaren respektive författarna. Varje enstaka uppsats och den fullständiga volymen får skrivas ut och användas fritt för akademiska ändamål. Vid citering av artiklar i denna samling; vare sig på papper eller elektroniskt; rekommenderas starkt att använda respektive artikels URL. Den kommer att fortsätta att gälla även efter eventuella formatförändringar.

Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning

006:001
Helen Andersson
Interaktionella signaler i TV:s nyhetsredovisning
[Abstract and Fulltext]

006:002
Anders Björkvall
Svenska barnmatsförpackningar som informations- och reklambärare
[Abstract and Fulltext]

006:003
Martina Buss
Verbanvändningen på andraspråket hos flickor och pojkar i språkbad
[Abstract and Fulltext]

006:004
Gunilla Byrman
Leif och Lena - divisiv pakethumor
[Abstract and Fulltext]

006:005
Rickard Domeij, Ola Knusson, Lena Öhrman
Inkongruens och särskrivna sammansättningar. En beskrivning av två typer av fel och möjligheten att granska dem automatiskt
[Abstract and Fulltext]

006:006
Håkan Edgren
Svenskan i EU och EU på svenska
[Abstract and Fulltext]

006:007
Elisabet Engdahl
Valet av passivform i modern svenska
[Abstract and Fulltext]

006:008
Kristina Jämtelid
Retoriska drag i kundbroschyrer på olika språk
[Abstract and Fulltext]

006:009
Christina Korkman
Rysktalande invandrare och deras språk i finlandssvensk press
[Abstract and Fulltext]

006:010
Håkan Landqvist
Hur råd och uppmaningar konstrueras och tas emot i samtal till GIC
[Abstract and Fulltext]

006:011
Mikko Kuronen, Kari Leinonen
Fonetiska skillnader mellan finlandssvenska och rikssvenska
[Abstract and Fulltext]

006:012
Camilla Lindholm
men hur tror du de+e att man sku få de bortjobbat. När patienten ställer frågor till läkaren
[Abstract and Fulltext]

006:013
Jan Lindström, Camilla Wide
Perfekt med explicit dåtidsbestämning
[Abstract and Fulltext]

006:014
Ulla Melander Marttala
Vad är reumatism? Beskrivningar av en sjukdom
[Abstract and Fulltext]

006:015
Björn Melander
Svenska tjänstemäns åsikter om EU-texter
[Abstract and Fulltext]

006:016
Lars Melin
Alla dessa tecken
[Abstract and Fulltext]

006:017
Anne Palmér
Muntlig svenska. Intervjuer med lärare och elever om talets roll i undervisning och bedömning
[Abstract and Fulltext]

006:018
Ulla Pedersen
Soffa för mjuk; icke sover bra. Några språkdrag hos en rysk Madam
[Abstract and Fulltext]

006:019
Jaana Puskala
De yttextuella bindningarna mellan meningar och stycken i nyhetsnotiser skrivna av studerande
[Abstract and Fulltext]

006:020
Bengt Sigurd
Svensk språkforskning under 1900-talet
[Abstract and Fulltext]

006:021
Inga-Liese Sjödoff
Skriftlig framställning i gymnasieskolan - didaktik; process och produkt
[Abstract and Fulltext]

006:022
Elzbieta Strzelecka
Upp till analys! Partikeln upp i det fysiska rummet
[Abstract and Fulltext]

006:023
Anna Ström
Hög-låg. En diskussion kring två dimensionsadjektivs semantik
[Abstract and Fulltext]

006:024
Margareta Södergård
Interaktionen i ett språkbadsdaghem - lärarstrategier för andraspråksanvändning
[Abstract and Fulltext]

006:025
Ulf Teleman
Ser du stjärnan i det blå? Om grammatisk beskrivning och normering
[Abstract and Fulltext]

006:026
Anna-Lena Wiklund
Dubbelsupinums eventuella föregångare
[Abstract and Fulltext]

006:027
Eva Östlund-Stjärnegårdh
Godkänd i det nationella provet i svenska?
[Abstract and Fulltext]

006:028
Jan Anward
Allt du önskar kan du få? Om SAG och talspråket
[Abstract and Fulltext]

Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning

Author:
Linda Jönsson, Vivekca Adelsvärd, Ann Cederberg, Per A. Pettersson, Caroline Kelly
Title:
Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06