Series

LiU E-press publishes a number of series. The purpose of these scientific report series is to disseminate current research conducted at Linköping University. For example, a series of reports may consist of research results, reviews of previously conducted research, activity reports at LiU or periodical publications describing the research and other work at LiU. To publish an article in an existing series, contact first and foremost the series editor for each series.

ACSIS publications

ISSN: 1653-1507
View content

AgTech Innovation

The publications are about agricultural technology in the broadest sense, as well as innovation linked to agriculture. The latter includes issues such as marketing and business development.
Redaktör: Per Frankelius
Visa innehåll
Webbsida

Arbetsrapporter i Språk och Kultur

ISSN: 1652-2036
View content

CARER Rapport

CARER är ett centrum för forskning, utbildning och uppdragsverksamhet inom risk-, respons- och räddningsområdet vid Linköpings universitet. CARER är ett avtalscentrum i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och har sin administrativa anknytning till Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
Editor: Rebecca Stenberg
View content
Website

CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier

ISSN: 1402-876X
CKS-rapporter är CKS primära publikationsserie. I den ges cirka tio rapporter per år ut.
Editor: Sabrina Thelander
View content
Website

CMT Rapport

ISSN: 0283-1228 (tryck), 1653-7556 (www)
Inom Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) bedrivs metodutveckling, kunskapsspridning och utvärderingar av metoder och procedurer inom hälso- och sjukvård med fokus på medicinska, sociala, ekonomiska och etiska konsekvenser. https://liu.se/forskning/centrum-for-utvardering-av-medicinsk-teknologi
View content

CSPR Report (Centrum för klimatpolitisk forskning)

ISSN: 1654-1529
View content
Website

CUL-rapporter

ISSN: 1652-9278
View content

DINO Rapport

View content

FOG Rapport

ISSN: 1401-0283
View content

Göta Kanal – forskning från Linköpings universitet

View content
Website

Hälsouniversitetets rapportserie

ISSN: 1652-3598 (tryck), 1652-3601(www)
View content

Helix Working Papers

ISSN: 1654-8213
View content
Website

IAS Working Paper Series

Editor: Peter Hedström
View content
Website

IHS Rapport

ISSN: 1652-1994
View content

Jämställdhets- och genusrapporter vid LiU

ISSN: 1652-8808
View content

Kinda Canal Research at Linköping University

ISSN: 1654-7381
Editor: Reinhold Castensson
View content
Website

Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science

ISSN: 1401-9841
EACIS was used for individual research articles and for conference proceedings. CC-BY-NC
View content
Website

Linköping Electronic Articles on Academic Policies and Trends

ISSN: 1402-0319 (tryck), 1651-3304 (www)
View content

Linköping Studies in Art and Visual Communication

ISSN: 1653-2252
Editor: Gary Svensson
View content

Linköping Studies in Identity and Pluralism

ISSN: 1651-8993 (tryck), 1651-9000 (www)
Editor: Kjell Lejon
View content

Linköping Studies in Mathematics

ISSN: 1652-4454 (www), 0348-2960 (tryck)
View content

Linköping Studies in Religion and Religious Education

ISSN: 1404-3971 (tryck), 1404-4269 (www)
Editor: Kjell O. Lejon
View content

Linköping University Interdisciplinary Studies

ISSN: 1650-9625
View content

LiTH-ISY-R

ISSN: 1400-3902
View content

LiTH-MAT-R

ISSN: 0348-2960
View content

LiU Magasin

ISSN: 1652-4233
LiU magasin är Linköpings universitets tidning för tidigare studenter (alumner) och andra som är intresserade av universitetets verksamhet
Editor: Lennart Falklöf
View content
Website

LIU-IEI-R

View content

LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande

ISSN: 1650-3643
View content

MIMER – nationellt program för folkbildningsforskning

ISSN: 1102-5913
View content
Website

Naturvetenskapernas och teknikens didaktik

View content
Website

PrioriteringsCentrum

ISSN: 1650-8475
View content
Website

Rapport från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

ISSN: 1654-0972 (tryck), 1654-0999 (www)
View content

Rapporter från Åldrande och social förändring

View content
Website

Reports from the Master's program in Ethnic and Migration Studies - R.E.M.S.:

View content

Research Report on childhood and the study of children

View content

SIC (Linköping)

ISSN: 0280-5634
View content

Skrifter från Forum för utomhuspedagogik

Redaktör: Per Andersson
Visa innehåll

Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet

Editor: Magnus Hultén
View content

Skrifter från NISAL

View content

Skriftserie/Tema Kultur och samhälle, Linköpings universitet

ISSN: 1653-0373 (tryck), 1654-143X (www)
View content
Website

Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning

ISSN: 1654-2010 (www)
Editor: Per Andersson
View content

Studier i tillämpad etik (CTE)

ISSN: 1402-4152 (tryck)
View content
Website

Studies in Language and Culture

ISSN: 1403-2570
View content

Technical reports in Computer and Information Science

ISSN: 1654-7233 (www)
View content

Tekniska högskolans rapporter

ISSN: 1651-6532 (www)
View content

Tema V report

ISSN: 1652-4268
View content

Temagruppen integration i arbetslivet

View content

ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies

ISSN: 1651-8306
Editor: Erik Berggren
View content

Working papers on childhood and the study of children

ISSN: 1104-6929
View content

Publish report

If you want to publish a report in any of our series, please contact the series editor. Please fill in a publiceringsöverenskommelse och skicka till redaktören för serien. Om rapporten inte publiceras i en serie skanna/fota av och skicka till oss på ep@ep.liu.se. Originalet kan du skicka till LiU E-press, Universitetsbiblioteket, 581 83 Linköping.

Establishing a new series

Read about how to establish a series, our publishing policy and information to series editors.