Göm menyn

Title:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Publications:
0
Editor(s):
Bodil Axelsson: Tema Q, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, Sweden Johan Fornäs: Tema Q, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet, Sweden
Year:
2005
No. of pages:
1167
Language:
Swedish
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
Issue:
15
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Published:
2006-01-11
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitetACSIS konferenspapers

Introduktion

ACSIS - Advanced Cultural Studies Institute of Sweden – syftar till att utveckla och stärka tvärvetenskapliga kulturstudier och forskning; i samspel mellan ämnen och orter men också mellan svensk kulturforskning och det transnationella fältet för cultural studies.
   Den 13–15 juni; 2005; arrangerades en nationellt samlande konferens för kulturstudier av ACSIS med särskilda konferensanslag från Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond. Resultatet blev ett femtiotal sessioner med föreläsningar; debatter och papers. Forskare och doktorander från alla möjliga ämnesområden över hela landet möttes i öppna och tematiskt breda sessioner som avspeglade den tvärvetenskapliga kulturforskningens aktuella huvudprofiler och riktningar. Hela konferensprogrammet kan laddas ned från ACSIS hemsida. Konferensen gav en enastående inblick i vad som just nu rör sig inom svensk kulturforskning med närmare 300 papers och föreläsningar. Av dessa bidrag har 91 publicerats elektroniskt (nedan).

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Plenarföreläsningar

015:001
Johan Fornäs
Kulturstudiernas brott och broar
[Abstract and Fulltext]

015:002
Orvar Löfgren
Kulturellt slitage
[Abstract and Fulltext]

Papers

015:003
Fanny Ambjörnsson
Den rosa overallen
[Abstract and Fulltext]

015:004
Barbro Andersson
Konsten att göra sig märkvärdig
[Abstract and Fulltext]

015:005
Cecilia Andersson
Gatukonst - på plats i staden
[Abstract and Fulltext]

015:006
Hans Andersson
”Det kommer inga duvungar blå ur korpägg vita…”
[Abstract and Fulltext]

015:007
Jan Apel
Social reproduktion av hantverk i traditionella samhällen
[Abstract and Fulltext]

015:008
Thordis Arrhenius
John Ruskins Daguerreotypes of Venice
[Abstract and Fulltext]

015:009
Mikael Askander
Diktaren i medieåldern
[Abstract and Fulltext]

015:010
Bodil Axelsson
Med ögat i kameran
[Abstract and Fulltext]

015:011
Kerstin Bergman
Mänsklig kloning och individualitet: Fiktion och vetenskap
[Abstract and Fulltext]

015:012
Lotta Bergman
Kulturarvet och en vidgad kultursyn i gymnasieskolans svenskundervisning
[Abstract and Fulltext]

015:013
Anna Biström
Andligheten i Eva Dahlgrens rocktexter
[Abstract and Fulltext]

015:014
Katarina Bonnevier
Out of the Salon
[Abstract and Fulltext]

015:015
Sture Brändström
Musiklinjen vid Framnäs folkhögskola 1952-1957
[Abstract and Fulltext]

015:016
Anna Rédei Cabak
Mme de Staëls självbiografiska reseskildring från Tyskland: en ”jagets”genre?
[Abstract and Fulltext]

015:017
Cecilia Cassinger, Henrik Loodin
Store in Negotiation: Observing the Compromise
[Abstract and Fulltext]

015:018
Linn Egeberg Holmgren
”Jag känner mig lite manlig när jag bryter mot de manliga normerna”
[Abstract and Fulltext]

015:019
Katarina Elam
Vardagsestetik; sinneserfarenhet och den kulturella kroppen
[Abstract and Fulltext]

015:020
Kristina Fjelkestam
Den estetiska vändningen
[Abstract and Fulltext]

015:021
Tilda Maria Forselius
”Ett brev betyder så mycket”
[Abstract and Fulltext]

015:022
Joakim Forsemalm
The power of connections
[Abstract and Fulltext]

015:023
Torbjörn Forslid, Anders Ohlsson
Hamlet eller Hamilton?
[Abstract and Fulltext]

015:024
David Gedin
En god författare är en död författare
[Abstract and Fulltext]

015:025
Lars Bagborg
Vägen tillbaka
[Abstract and Fulltext]

015:026
Charlotte Hagström
Sonjas samling
[Abstract and Fulltext]

015:027
Niklas Hansson
The Social forum-process; tendencies and features
[Abstract and Fulltext]

015:028
Tobias Harding
IT-revolutionen och den svenska kulturens politik
[Abstract and Fulltext]

015:029
Ingrid Holmquist
Mellan män
[Abstract and Fulltext]

015:030
Rikard Hoogland
Teaterkritikern som värdemätare
[Abstract and Fulltext]

015:031
Rolf Hughes
Orderly disorder: post-human creativity
[Abstract and Fulltext]

015:032
Martin Hultman
Att (be)skriva verkligheten
[Abstract and Fulltext]

015:033
Tobias Hübinette
Att vara ett fritt flytande subjekt
[Abstract and Fulltext]

015:034
AnnaLena Hållner
Den litterära textens minne
[Abstract and Fulltext]

015:035
Elisabeth Högdahl
Kreativ etnografi
[Abstract and Fulltext]

015:036
Anders Hansesn Høg
Konflikt og geografi
[Abstract and Fulltext]

015:037
Malin Ideland
HYBRID-TV
[Abstract and Fulltext]

015:038
Markus Idvall
Intervjun som kulturlaborativ praktik
[Abstract and Fulltext]

015:039
Torsten Janson
Diasporans nya kläder
[Abstract and Fulltext]

015:040
André Jansson
For a Geography of Communication
[Abstract and Fulltext]

015:041
Anna Jonsson, Johanna Alkan Olsson
Participatory Modelling
[Abstract and Fulltext]

015:042
Inger M. Jonsson
Familjemåltiden en hemvist för kulinarisk kulturell kunskap av betydelse för information och utbildning om mat och måltider
[Abstract and Fulltext]

015:043
Sidsel Karlsen
Globale artister i lokale festivaler
[Abstract and Fulltext]

015:044
Eva Karlsson
Delaktighet
[Abstract and Fulltext]

015:045
Lars-Göran Karlsson, Anna Lund
The rebirth of the museum. Spänningar; ambivalenser och dilemman
[Abstract and Fulltext]

015:046
Eva Kingsepp
Postmodern apokalyps?
[Abstract and Fulltext]

015:047
Clarissa Kugelberg
Förhandlingar om tillhörighet
[Abstract and Fulltext]

015:048
Rebecka Lennartsson
Lust; last och lagbrott
[Abstract and Fulltext]

015:049
Ulf Lindberg
Svensk rockkritik 1960-2000
[Abstract and Fulltext]

015:050
Fredrik Lindstrand
Gestaltning; konstruktion och meningsskapande i ungdomars arbete med film
[Abstract and Fulltext]

015:051
Anna Ljung-Hagborg
Att haka fast vid något
[Abstract and Fulltext]

015:052
Anna Lundberg
Orangutanghonan Koko blir Miss inre skönhet
[Abstract and Fulltext]

015:053
Lena Martinsson
Bråkiga maskiner och förhindrade klassupprepningar
[Abstract and Fulltext]

015:054
Tyrone Martinsson
I Andréexpeditionens spår
[Abstract and Fulltext]

015:055
Sonja Miladinovic
På vift i den europeiska Orienten
[Abstract and Fulltext]

015:056
Marcus Moberg
”Gudablodets Kraft”
[Abstract and Fulltext]

015:057
Magnus Mörck
En; två eller tre knappar
[Abstract and Fulltext]

015:058
Eddy Nehls
Alkoholens roller: i samhället; kulturen och i konstruktionen av identitet
[Abstract and Fulltext]

015:059
Bo Nilsson
Brottsoffer. Offerskapets innebörder och villkor
[Abstract and Fulltext]

015:060
Marie Nordberg
”Det viktiga är en maskulin touche!”
[Abstract and Fulltext]

015:061
Morten Nørholm
Danske producenter af det som kalder sig og anerkendes for at være evalueringsforskning
[Abstract and Fulltext]

015:062
Bengt Olsson
Ledarskap och relation
[Abstract and Fulltext]

015:063
Anneli Palmsköld
Meningen med textilier eller hur textilen blev feminin
[Abstract and Fulltext]

015:064
Magnus Persson
Kulturaliseringen av litteraturstudiet i skola och högre utbildning
[Abstract and Fulltext]

015:065
Gunilla Petersson
”Då gick jag in i väggen ”
[Abstract and Fulltext]

015:066
Magdalena Petersson
Kläder som andas; kroppar som formges
[Abstract and Fulltext]

015:067
Thomas Petersson
Den postkoloniala vågen
[Abstract and Fulltext]

015:068
Marianne Pipping Ekström
Vi ska äta; vem ska laga?
[Abstract and Fulltext]

015:069
Oscar Pripp, Magnus Öhlander
Kulturbegreppets användningar och sociala betydelser
[Abstract and Fulltext]

015:070
Magnus Rodell
Det brutna svärdet
[Abstract and Fulltext]

015:071
Marta Ronne
En kvinnlig forskares karriär och självbild. Exemplet Margit Abenius
[Abstract and Fulltext]

015:072
Minna Räsänen, Sinna Lindquist
”Och du ska göra lite etno”
[Abstract and Fulltext]

015:073
Anna Samuelsson
På vandring i naturens teater
[Abstract and Fulltext]

015:074
Monica Sand
Konsten att gunga
[Abstract and Fulltext]

015:075
Christine Sarrimo
Professorn och kärleken
[Abstract and Fulltext]

015:076
Jessica Sjöholm
Skulptur; klotter och ”motmonument”
[Abstract and Fulltext]

015:077
Karin Stigbrand, Helena Danielsson
Estetiska läroprocesser på lärarutbildningen
[Abstract and Fulltext]

015:078
Malin Sveningsson
Ungdomars köns- och identitetsarbete på Internet
[Abstract and Fulltext]

015:079
Johan Söderman
Kommersialism eller konst
[Abstract and Fulltext]

015:080
Richard Tellström
Känslan som restaurangupplevelse
[Abstract and Fulltext]

015:081
Rudy Vigil
Göteborgsdemonstrationer som visuell performance
[Abstract and Fulltext]

015:082
Karin Wagner
En analys av GenoChoice av Virgil Wong
[Abstract and Fulltext]

015:083
Staffan Wennerholm
Ljus över mörka vatten?
[Abstract and Fulltext]

015:084
Ann Werner
Dekonstruktiv konst; genus och dåtid
[Abstract and Fulltext]

015:085
Margit Wettstein
Memento vivere
[Abstract and Fulltext]

015:086
Iréne Winell-Garvén
Fältbegreppet vid långa och korta tidsperioder
[Abstract and Fulltext]

015:087
Christina G. Wistman
Fältvägen till positionen prins Eugen
[Abstract and Fulltext]

015:088
Lennart Zintchenko
Fotografering som metod och kulturvetenskapligt aktörsskap
[Abstract and Fulltext]

015:089
Eva Änggård
Förskolebarns meningsskapande i bildaktiviteter utmanar vuxenvärlden
[Abstract and Fulltext]

015:090
Tomas Axelson
Film och existentiella frågor.
[Abstract and Fulltext]

015:091
Håkan Berglund-Laken
Mellan kropp och bostad
[Abstract and Fulltext]

Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Author:
Bodil Axelsson, Johan Fornäs
Title:
Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06