Göm menyn

Title:
3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Publications:
0
Editor(s):
Svante Gunnarsson: Reglerteknik, Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet
Year:
2012
No. of pages:
140
Language:
English
Series:
Linköping Electronic Conference Proceedings
Issue:
75
ISSN (print):
1650-3686
ISSN (online):
1650-3740
Published:
2012-06-26
Publisher:
Linköping University Electronic Press; Linköpings universitetUtvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar är en nationell konferens om ingenjörsutbildning och en mötesplats för alla lärosäten som utbildar civil- och högskoleingenjörer i Sverige. Konferensens syfte är att främja ingenjörsutbildningarnas kvalitet och utveckling genom att skapa en mötesplats för kommunikation och samarbete. Den är avsedd att identifiera och diskutera aktuella och gemensamma frågor och att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte kring utveckling av ingenjörsutbildning; snarare än att vara en traditionell vetenskaplig konferens om ingenjörsutbildning.

De nationella organen RET/TUF-gruppen för civilingenjörsutbildning och Samverkansgruppen för högskoleingenjörsutbildningar har huvudansvaret för konferensen. Värd och arrangör för Utvecklingskonferensen är denna gång Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

1A: Examensarbeten

Moderator: Elinor Edvardsson Stiwne

075:001
Kristina Nilsson, Thomas Olsson, Ingrid Svensson, Åsa Lindberg-Sand
Viktiga kvalitetsaspekter för examensarbeten inom ingenjörsutbildningen
[Abstract and Fulltext]

075:002
Cristina Al-Khalili Szigyarto, Kalle Garme, Anna-Karin Högfeldt, Marie Magnell
Vägen från student till ingenjör - exempel från två kandidatexamensarbetskurser och ett förslag om en programsammanhållande byggnadsställning
[Abstract and Fulltext]

075:003
Tobias Trofast, Dag Haugum, Jonas Lundberg, Victoria Nygren, Tommie Nyström, Gary Svensson, Thunborg Maria, Tomas Törnqvist
Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå. (UEX)
[Abstract and Fulltext]

1B: Kvalitetsarbete

Moderator: Susanne Vikström

075:004
Ida Klasén
Självvärdering av kurser - nyttan ur olika perspektiv
[Abstract and Fulltext]

075:005
Claes Niklasson
Reflections on student opinions before and after the final exam - The variability of questionnaires
[Abstract and Fulltext]

1C: Lärande

Moderator: Roy Andersson

075:006
Anna Lindholm, Anders Widd, Aivar Sootla, Anna-Lena Sahlberg
Utvärdering av förståelse på skriftlig tentamen
[Abstract and Fulltext]

075:007
Martin Enqvist, Peter Rosander, Daniel Petersson
Självständiga laborationer i reglerteknik
[Abstract and Fulltext]

075:008
Henrik Brandén
Mot högre lärande i beräkningsvetenskap
[Abstract and Fulltext]

1D: Lärande

Moderator: Svante Gunnarsson

075:009
Mihail Serkitjis, Fia Christina Börjeson
Med generella kompetenser i fokus: Ingenjörsfärdigheter på Chalmers Samhällsbyggnadsprogram
[Abstract and Fulltext]

2A: Programutveckling

Moderator: Johan Malmqvist

075:010
Anders Rosén, Kristina Edström, Dan Borglund, Jakob Kuttenkeuler, Stefan Hallström, Karl Garme
3+2 and#8800;5 eller Programmål för ingenjörsutbildningar i ljuset av Bolognareformen
[Abstract and Fulltext]

075:011
Staffan Andersson, Jannika Andersson Chronholm, Birgitta Gelin
Student retention in engineering education - Examples of how it looks and what can be done
[Abstract and Fulltext]

075:012
Martin Cederwall, Jana Madjarova
Antagningsprovet i matematik och fysik - förhoppningar och erfarenheter
[Abstract and Fulltext]

2B: Kvalitetsarbete

Moderator: Roy Andersson

075:013
Per Berglund, Anna-Karin Högfeldt, Sara Karlsson, Ida Klasén, Teresia Sandberg
Utvärdering för utveckling - KTH:S SAMTLIGA UTBILDNINGAR UNDER BELYSNING
[Abstract and Fulltext]

075:014
Kerstin Frenckner, Björn Hedin, Viggo Kann, Stefan Nilsson
Att utvärderas och utvecklas: om datalogi och medieteknik i ljuset av EAE på KTH
[Abstract and Fulltext]

2C: Arbetslivsanknytning

Moderator: Patrik Cannmo

075:015
Lars Degerman
Projektkurs i produktutveckling i samarbete med industrin (Okt 2011)
[Abstract and Fulltext]

075:016
Mikael Ericsson, Lars Holmblad, Lisa Almhage, Johanne Brochmann
Co-op-modellen - ökad motivation; genomströmning och anställningsbarhet hos studenterna
[Abstract and Fulltext]

075:017
Tomas Svensson, Svante Gunnarsson
Teaching Project Courses in Large Scale Using Industry-like Methods - Experiences after Ten Years
[Abstract and Fulltext]

2D: Lärande

Moderator: Elinor Edvardsson Stiwne

075:018
Lars Öhrström, Björn Åkerman
Integrering av kemiämnen och samarbete med matematik - ett 10-års perspektiv på Chalmers största sammanhållna kurs
[Abstract and Fulltext]

075:019
Christian Lundquist, Martin Skoglund, Karl Granström, Torkel Glad
How Peer-Review Affect Student Learning
[Abstract and Fulltext]

075:020
Agneta Bränberg, Ulf Holmgren
Kursdesign med utgångspunkt i utveckling av kreativitet; kritiskt förhållningssätt och initiativförmåga
[Abstract and Fulltext]

3A: Internationalisering

Moderator: Johan Malmqvist

075:021
Urban Westergren, Anna-Karin Högfeldt
Hur likvärdigt är detta på en skala? Om bedömningar av exjobb på KTH och Fotonikprogrammet
[Abstract and Fulltext]

075:022
Tommy Josefsson
Evidence for Excellence in Internationalization and Mobility: A Self Assesment
[Abstract and Fulltext]

3B: Arbetslivsanknytning

Moderator: Svante Gunnarsson

075:023
Göran Gustafsson, Dag Raudberget
From DDB to TDB - A New Approach to Design-Build Projects
[Abstract and Fulltext]

075:024
Åsa Cajander, Mats Daniels, Helena Bernáld, Björn Victor
Professionella Kompetenser i Projektkurser
[Abstract and Fulltext]

3C: Lärande

Moderator: Kristina Edström

075:025
George Baravdish, Owe Kågesten
Mattetek.se en lärplattform för kursen linjär algebra
[Abstract and Fulltext]

075:026
Christer Thörn
Öppna Lärresurser för Ingenjörsutbildningar
[Abstract and Fulltext]

3D: Lärande

Moderator: Patrik Cannmo

075:027
Viggo Kann
En programsammanhållande kurs med många funktioner
[Abstract and Fulltext]

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Author:
Svante Gunnarsson
Title:
3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet
Note: the following are taken directly from CrossRef
Citations:
No citations available at the moment


Responsible for this page: Peter Berkesand
Last updated: 2019-11-06