Conference article

Alla dessa tecken

Lars Melin

Download article

Published in: Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning

Linköping Electronic Conference Proceedings 6:16, p. 187-196

Show more +

Published: 2001-01-25

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (print), 1650-3740 (online)

Abstract

No abstract available

Keywords

No keywords available

References

Hartley; James (1984) Space and structure in instructional text. I: Informtion design. Ed R Easterby & H Zwaga. John Wiley and Sons Ltd.

Hellmark; Christer (1995) Typografisk handbok. Ordfronts förlag; Stockholm.

Larsson; K (1984) Språkförmåga. Liber; Malmö.

Melin; L (1983) Kommatering - normer och regler. I: Svenskans beskrivning 14. Lund 1983.

Melin; L (2000) Människan och skriften. Tecken; historia; psykologi. Norstedts ordbok.

Nunberg; G (1990) The linguistics of punctuation. Center for the Sttudy of Linguistics an Information. Stanford.

Parkes; M B; (1992) Pause and effect. An Introduction to the History of Punctuation in the West. Scolar Press. London 1992

Pugh; A K (1975) The development of silent reading. I: The road to effecive reading. Wlatham (Ed). Ward Lock. London

Strömquist; Siv (1987) Styckevis och helt. Liber.

Strömquist; Siv (1989) Skrivboken. Skrivprocess; skrivråd och skrivstrategier. Gleeups.

Strömquist; Siv (1992) Våra skiljetecken ett historiskt perspektiv. I: Språk och stil 2:1992.

Waller; H W (1980) Graphic aspects of complex texts. I: Processing of Visible Languagage II. Ed P A Kolers; M E Wrolstad & H Boume. Plenum.

Zachrisson; Bror (1965) Studies in the legibility of printed text. Almqvist & Wiksell. Stockholm.

Material

De 15 specialstuderade tidningarna är Arlanda 5/97 (Bromma och Arlanda) Vårt Arla 11/97

Ersta 8/97 (Ersta diakonisällskap) Comenius 1/98 (Lärarhögskolan i Stockholm)

Vi på Control 3/97 (ABB Control)

FFA-trycket 5/97 (FFA)

Hamnkanalen 9/97 (Göteborgs hamn)

Hifab inside out 4/97. (Hifab)

Komprimerat 10/97 (Renhållningsverket i Göteborg)

Länsettan 5/97 (Länsstyrelsens i Stockholms län)

MiV 1/97 (Musik i Västmanland)

Mixern 2/97 (Enator)

Seconden 4/97 (Seco tool)

SU-nytt 1/98 (Stockholms universitet)

Vips 6/97 (Saab Aerospace)

Citations in Crossref