Conference article

Great Narratives or Isolated Statements? History in the Dutch National Museums (1800-1887)

Ellinoor Bergvelt
University of Amsterdam, The Netherlands

Download article

Published in: Great Narratives of the Past Traditions and Revisions in National Museums

Linköping Electronic Conference Proceedings 78:10, p. 115-131

Show more +

Published: 2012-10-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (print), 1650-3740 (online)

Abstract

This essay asks why the Dutch national museums did not offer any coherent historical narratives in the nineteenth century; but only isolated objects that were not set into the context of a coherent narrative. After some preliminary remarks; I will give a summary of how the theme of history was approached in these museums. The historical dimension appeared as an explicit element of display only at the beginning and end of the century. In the interim period (1806-c.1870) art and the aesthetic value of objects; was more important than history; a fact that may be observed by looking at both the acquisitions and their presentation. The development of funds available for the museum that may be observed after a long ‘period of national indifference’ (1830-c.1870) was accompanied by a new consideration for objects of historical interest. But even when the Netherlands Museum for History and Art; combining history and the applied arts; founded in The Hague in 1876 was transferred to Amsterdam and opened in 1887 as part of the new Rijksmuseum; history remained a subject of minor importance. Even during the rearrangement of the history sections in the 1930s in the Rijksmuseum in Amsterdam when a coherent story was finally displayed; art historians retained the upper hand.

Keywords

No keywords available

References

Bergvelt; E. (1992) ‘Koning Willem I als verzamelaar; opdrachtgever en weldoener van de Noordnederlandse musea’; in C. Tamse and E. Witte (eds); Staats- en natievorming in Willem I’s koninkrijk; Brussel: Vubpress/ Baarn: Bosch en Keuning; 261–285.

Bergvelt; E. (1998) Pantheon der Gouden Eeuw. Van Nationale Konst-Gallerij tot Rijksmuseum van Schilderijen (1798–1896); Zwolle: Waanders Uitgevers.

Bergvelt; E. (2004) ‘Een vorstelijk museum? De rol van de kunstverzameling aan het Haagse hof van koning Willem II (1840–1850)’; in J.-Chr. Klamt and K. Veelenturf (eds); Representatie: kunsthistorische bijdragen over vorst; staatsmacht en beeldende kunst; opgedragen aan Robert W. Scheller; Nijmegen: Valkhof Pers; 27–66.

Bergvelt; E. (2007) ‘Lodewijk Napoleon; de levende meesters en het Koninklijk Museum (1806–1810)’; in Lodewijk Napoleon en de kunsten in het Koninkrijk Holland; Zwolle: Waanders (= Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 56/57 (2005–2006)); 257–299.

Bergvelt; E. (2010a) ‘Potgieter’s “Rijksmuseum” and the Public Presentation of Dutch History in the National Museum (1800–1844)’; in L. Jensen; J. Leerssen and M. Mathijsen (eds); Free Access to the Past. Romanticism; Cultural Heritage and the Nation; Leiden/Boston: Brill; 171–195.

Bergvelt; E. (2010b) ‘Louis Bonaparte et les Beaux-Arts: le cas des artistes vivants et du Musée Royal’; in A. Jourdan (ed.); Louis Bonaparte. Roi de Hollande (1806–1810); Paris: Nouveau Monde; 319–349.

Bergvelt; E. (2011) ‘The Decoration Programmes of Cuypers’ Rijksmuseum in Amsterdam’; in E. Bergvelt; D.J. Meijers; L. Tibbe and E. van Wezel (eds.); Museale Spezialisierung und Nationalisierung ab 1830. Das Neue Museum in Berlin im internationalen Kontext/Specialization and Consolidation of the National Museum after 1830. The Neue Museum in Berlin in an International Context; Berlijn: G+H Verlag (Berliner Schriftenreihe zur Museumsforschung; vol. 29); 311–323.

Bergvelt; E. and C. Hörster (2010) ‘Kunst en publiek in de Nederlandse rijksmusea voor oude kunst (1800–1896). Een vergelijking met Bennetts Birth of the Museum’; De Negentiende Eeuw 34; no. 3 (special volume Druk bekeken: collecties en hun publiek in de 19e eeuw); 232–248.

Bos; J. (1997) ‘“De geschiedenis is vastgelegd in boeken; niet in musea". Van planvorming tot realisatie. Het Nederlands Museum voor Geschiedenis in het Rijksmuseum (1922–1939)’; Bulletin van het Rijksmuseum; 45: 262–309.

Busken Huet; C. (19053) Het land van Rubens: Belgische reisherinneringen; with an introduction by M. Rooses; Haarlem: Tjeenk Willink [Amsterdam: Loman; 18791]

Busken Huet; C. (1987) Het land van Rembrand: studies over de Noordnederlandse beschaving in de zeventiende eeuw; with an introduction by O. Praamstra; Amsterdam: Agon [Haarlem: H.D. Tjeenk Willink; 2 vols.; 1882–18841]

Carasso; D. (ed.) (1991) Helden van het Vaderland. Onze geschiedenis in 19de-eeuwse taferelen verbeeld. De historische galerij van Jacob de Vos Jacobszoon (1850–1863); Amsterdam: Amsterdams Historisch Museum.

Coucke; M. (2002) ‘“Geniale losheid” en systematiek. Twee historische tentoonstellingen over Amsterdam vergeleken’; unpublished MA Thesis Museumstudies; University of Amsterdam.

Effert; R. (2011) ‘The Royal Dutch Cabinet of Curiosities and the National Museum of Ethnography in the Nineteenth Century: From the Belief in the Superiority of Western Civilization to Comparative Ethnography’; in E. Bergvelt; D.J. Meijers; L. Tibbe and E. van Wezel (eds); Specialization and consolidation of the National Museumafter 1830. The Neue Museum in Berlin in an International Context; Berlin: G + H Verlag; 153–164.

Grijzenhout; F. (1985) ‘‘Tempel voor Nederland. De Nationale Konst-Gallerij in ’s- Gravenhage’; in Het Rijksmuseum. Opstellen over de geschiedenis van een nationale instelling; Weesp: Fibula-Van Dishoeck (= Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 35 (1984)); 1–75.

Grijzenhout; F. (1999) Een Koninklijk Museum. Lodewijk Napoleon en het Rijksmuseum 1806– 1810; Amsterdam: Rijksmuseum/Zwolle: Waanders.

Ham; G. van der (2000) 200 jaar R?ksmuseum: geschiedenis van een nationaal symbool; Zwolle: Waanders/Amsterdam: R?ksmuseum.

Hinterding; E. and F. Horsch (1989) ‘“A small but choice collection:” the art gallery of King Willem II of the Netherlands (1792–1849)’; Simiolus; 19: 5–122.

Luijten; G. (1985) ‘“De veelheid en de eelheid”: een Rijksmuseum Schmidt-Degener’; in Het Rijksmuseum. Opstellen over de geschiedenis van een nationale instelling; Weesp: Fibula- Van Dishoeck (= Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 35 (1984)); 351–429.

Meijers; D.J. (1978) ‘De democratisering van schoonheid. Plannen voor museumvernieuwingen in Nederland 1918–1921’; in Kunst en Kunstbedrijf. Nederland 1914–1940; Haarlem: Fibula-Van Dishoeck (= Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 28 (1977)); 55–104 .

[Obreen; F.D.O.] (1887) Wegwijzer door ’s Rijks Museum te Amsterdam met teekeningen door Wilm. Steelink en plattegronden; Schiedam: H.A.M. Roelants.

Smeets; L. (2010)‘Door kunst gemaakt. De verzameling zeldzaamheden van Stadhouder Willem V’; unpublished MA Thesis Museumstudies; University of Amsterdam.

Thiel; P.J.J. van (1981) ‘De inrichting van de Nationale Konst-Gallerij in het openingsjaar 1800’; Oud Holland; 95: 170–227.

Tibbe; L. (to be published); about the 2 historical Amsterdam exhibitions; conference Nürnberg July 2012

Voor Nederland bewaard (1995). De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het Rijksmuseum; Baarn; De Prom.

Citations in Crossref