Proceedings

Att erövra världen. Grundläggande färdigheter i läsning; skrivning och matematik; 26-27 november 2007; Linköping

Linköping Electronic Conference Proceedings 32 (2007)

Download proceedings
Show more +

Editor(s): Engström; Arne

Published: 2008-11-10

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (print), 1650-3740 (online)

Number of pages: 177

Content