Proceedings

Kultur~Natur

Linköping Electronic Conference Proceedings 40 (2009)

Download proceedings
Show more +

Editor(s): Nyblom; Andreas

Published: 2009-10-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (print), 1650-3740 (online)

Number of pages: 457

Content

1 Kultur~Natur
Fornäs; Johan

2 Gränsgångare eller gengångare?
Holmberg; Tora

3 Modernitet in på kroppen eller: kropp; känslor; sinnen som social arena
Johannisson; Karin

4 Art; artistic research; and the animal question
Pedersen; Helena

5 Det binäras magi
Redmalm; David

6 Nordiskt friluftsliv och allemansrätt
Sandell; Klas

7 ”By; landskap; kraftverk”
Krohn Andersson; Fredrik

8 Att arbeta etnografiskt i massiva onlinespel
Sveningsson Elm; Malin

9 Att förhandla nu mot då
Häggström; Leif

10 Kulturteori och socialteori
Bartonek; Leo

11 Idrottens gränstrakter
Arnegård; Johan ; Sandell; Klas

12 Kändisbruk
Jarlbrink; Johan

13 Postmodern vitalism
Flores; Fernando

14 The Boundary Work of Commercial Friendship
Hultman; Johan ; Cederholm; Erika Andersson

15 Natur och kultur i förening?
Eskilsson; Anna

16 Ett eget rum
Björklund; Jenny

17 Parkour
Jonasson; Kalle

18 Vad är kulturpolitik?
Harding; Tobias

19 Slack Space eller det övergivna husets potential
Gabrielsson; Catharina

20 Re-reading time-geography
Friberg; Tora ; Scholten; Christina ; Sandén; Annika

21 Den öppna bostaden som konsumtionsgenerator
Willén; Maja

22 Dammsugarens gestaltning i tidskriften Råd and Rön
Elsässer; Sophie

23 Kvalitet och genus
Lindsköld; Linnéa

24 När hunden själv får välja
Vinterlycka; Sarah

25 ”De patenterade konsterna”
Fredriksson; Martin

26 Maskinisk darwinism
Eriksson; Jonnie

27 Intersektionella konstruktioner av norskhet i nutida kulturminnesförvaltning
Grahn; Wera

28 Nykter eller drogad?
Nehls; Eddy

29 Noetic Norden
Burch; Stuart

30 Gör platsen patienten?
Högström; Ebba

31 Hur ”Eva Dahlgren” är gjord
Biström; Anna

32 Coachning som bekännelse
Dahlstedt; Magnus

33 Glidningar och förgivettaganden
Frenander; Anders

34 Att sminka de döda
Askander; Mikael

35 När skogen inte känns igen
Berglund-Lake; Håkan

36 Berömda artisters dilemman
Blomberg; Eva

37 Ekologi som kris; livsstil och estetik
Hedrén; Johan

38 Kulturens inflytande och utflytande
Möller; Per