Proceedings

3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar; 30 november - 1 december; Campus Norrköping; Linköpings universitet

Linköping Electronic Conference Proceedings 75 (2012)

Download proceedings
Show more +

Editor(s): Gunnarsson; Svante (red.)

Published: 2012-06-26

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (print), 1650-3740 (online)

Number of pages: 140

Content

1 Viktiga kvalitetsaspekter för examensarbeten inom ingenjörsutbildningen
Nilsson; Kristina ; Olsson; Thomas ; Svensson; Ingrid ; Lindberg-Sand; Åsa

2 Vägen från student till ingenjör - exempel från två kandidatexamensarbetskurser och ett förslag om en programsammanhållande byggnadsställning
Al-Khalili Szigyarto; Cristina ; Garme; Kalle ; Högfeldt; Anna-Karin ; Magnell; Marie

3 Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå. (UEX)
Trofast; Tobias ; Haugum; Dag ; Lundberg; Jonas ; Nygren; Victoria ; Nyström; Tommie ; Svensson; Gary ; Thunborg; Maria ; Törnqvist; Tomas

4 Självvärdering av kurser - nyttan ur olika perspektiv
Klasén; Ida

5 Reflections on student opinions before and after the final exam - The variability of questionnaires
Niklasson; Claes

6 Utvärdering av förståelse på skriftlig tentamen
Lindholm; Anna ; Widd; Anders ; Sootla; Aivar ; Sahlberg; Anna-Lena

7 Självständiga laborationer i reglerteknik
Enqvist; Martin ; Rosander; Peter ; Petersson; Daniel

8 Mot högre lärande i beräkningsvetenskap
Brandén; Henrik

9 Med generella kompetenser i fokus: Ingenjörsfärdigheter på Chalmers Samhällsbyggnadsprogram
Serkitjis; Mihail ; Börjeson; Fia Christina

10 3+2 and#8800;5 eller Programmål för ingenjörsutbildningar i ljuset av Bolognareformen
Rosén; Anders ; Edström; Kristina ; Borglund; Dan ; Kuttenkeuler; Jakob ; Hallström; Stefan ; Garme; Karl

11 Student retention in engineering education - Examples of how it looks and what can be done
Andersson; Staffan ; Andersson Chronholm; Jannika ; Gelin; Birgitta

12 Antagningsprovet i matematik och fysik - förhoppningar och erfarenheter
Cederwall; Martin ; Madjarova; Jana

13 Utvärdering för utveckling - KTH:S SAMTLIGA UTBILDNINGAR UNDER BELYSNING
Berglund; Per ; Högfeldt; Anna-Karin ; Karlsson; Sara ; Klasén; Ida ; Sandberg; Teresia

14 Att utvärderas och utvecklas: om datalogi och medieteknik i ljuset av EAE på KTH
Frenckner; Kerstin ; Hedin; Björn ; Kann; Viggo ; Nilsson; Stefan

15 Projektkurs i produktutveckling i samarbete med industrin (Okt 2011)
Degerman; Lars

16 Co-op-modellen - ökad motivation; genomströmning och anställningsbarhet hos studenterna
Ericsson; Mikael ; Holmblad; Lars ; Almhage; Lisa ; Brochmann; Johanne

17 Teaching Project Courses in Large Scale Using Industry-like Methods - Experiences after Ten Years
Svensson; Tomas ; Gunnarsson; Svante

18 Integrering av kemiämnen och samarbete med matematik - ett 10-års perspektiv på Chalmers största sammanhållna kurs
Öhrström; Lars ; Åkerman; Björn

19 How Peer-Review Affect Student Learning
Lundquis; Christian ; Skoglund; Martin ; Granström; Karl ; Glad; Torkel

20 Kursdesign med utgångspunkt i utveckling av kreativitet; kritiskt förhållningssätt och initiativförmåga
Bränberg; Agneta ; Holmgren; Ulf

21 Hur likvärdigt är detta på en skala? Om bedömningar av exjobb på KTH och Fotonikprogrammet
Westergren; Urban ; Högfeldt; Anna-Karin

22 Evidence for Excellence in Internationalization and Mobility: A Self Assesment
Josefsson; Tommy

23 From DDB to TDB - A New Approach to Design-Build Projects
Gustafsson; Göran ; Raudberget; Dag

24 Professionella Kompetenser i Projektkurser
Cajander; Åsa ; Daniels; Mats ; Bernáld; Helena ; Victor; Björn

25 Mattetek.se en lärplattform för kursen linjär algebra
Baravdish; George ; Kågesten; Owe

26 Öppna Lärresurser för Ingenjörsutbildningar
Thörn; Christer

27 En programsammanhållande kurs med många funktioner
Kann; Viggo