Conference article

Varför har aldrig sjukvården tänkt på planering?

Myrna Palmgren
Operations Resarch, Vårdprocesscentrum, Landstinget i Östergötland

Download article

Published in: Från kunskap till handling - en stor utmaning för hälso- och sjukvården

Linköping Electronic Conference Proceedings 51:3, p.

Show more +

Published: 2010-06-09

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (print), 1650-3740 (online)

Abstract

Ledarskap består av planering och styrning. Beskrivning av planeringsprocessens olika faser. Verms/vilkas behov skall vården tillgodose; och i vilken utsträckning styr detta verksamheten?

Keywords

No keywords available

References

No references available

Citations in Crossref