Proceedings

Från kunskap till handling - en stor utmaning för hälso- och sjukvården

Linköping Electronic Conference Proceedings 51 (2010)

Show more +

Editor(s): Lennartsson; Bengt

Published: 2010-06-09

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (print), 1650-3740 (online)

Number of pages:

Content

1 Här står vi; regionalt; nationellt och internationellt
Lundgren; Lena

2 Kunskap; styrning och organisation
Helgesson; Claes-Fredrik

3 Varför har aldrig sjukvården tänkt på planering?
Palmgren; Myrna

4 Det går Visst
Tillander; Bo ; Eklund; Karin

5 Avslutning
Westerdahl; Agneta et al.