Conference article

Avslutning

Agneta Westerdahl
Landstingen i Östergötland

Download article

Published in: Från kunskap till handling - en stor utmaning för hälso- och sjukvården

Linköping Electronic Conference Proceedings 51:5, p.

Show more +

Published: 2010-06-09

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (print), 1650-3740 (online)

Abstract

No abstract available

Keywords

No keywords available

References

No references available

Citations in Crossref