kartabor.gif (16759 bytes)


Näs bro
< Mot väster | Birgittas udde | Borensberg (Husbyfjöl) | Näs bro | Kungs Norrby bro
Sörby bro | Ruda BroSjöbacka bro | Ljungs broarSkarpåsen | Mot  öster >

vala023159_nas_hori_250.jpg (19427 bytes)Näs var urspungligen namnet på den forssträcka och de vattenanläggningar
som låg norr om Näs bro. Vid Näs fanns kvarnar, sågar, spiksmedja, ål- och lax­fisken fram till 1904. Då byggdes Borensbergs elverk varvid de smås­kaliga fiske- och kvarn­anlägg­ningarna revs ut.
Kvar finns på södra stranden von Fersens kvarn från 1774.
Elkraft­verket från 1904 med sex turbiner ersattes 1988 med ett nytt kraft­verk med två turbiner och är nu till­sammans med von Fersens kvarn musei­kraftverk.

Litteratur:
Castensson, R, Hillmo, T. & Kolsgård, S, 1992, Kraften ur Motala ström.
Wingårdh, G., 1999, Näs kvarnby vid Motala ström.

Utsnitt ur kanalkartan från 1774 över en tänkt kanal­sträckning förbi forsarna vid Näs kvarn. Observera att orien­teringen av kartan är sådan att norr ligger till höger i kart­bilden. Ström­riktning i Motala
ström är således uppifrån och ned i bild.
Av kartan framgår hur von Röök tänkte sig att Göta kanal skulle dras förbi forsarna vid Näs och Henfors.
Kartan visar också tydligt de olika mark­använd­ningarna, åker, äng, skog (Vadstena landsarkiv).

Klicka på kartorna för större bild! Gå tillbaka med din Back-knapp!


Övriga kartor från området:
telf_III12_1808_henfors-nae.jpg (93264 bytes) Detalj ur kanalkartan från 1808 som visar den nya kanal­sträckningen förbi Näs, Henfors och Näs kvarnar och bro över Motala ström.
Både gårds­bebyggelsen vid Näs och Henfors och viss mån vid Näs kvarn påverkas av den nya kanal­sträckningen.
En speciell sak med denna karta är utsätt­ningen, i övre högra hörnet, av det för Motala ström typiska lane­fisket för fångst av ål, vid detta till­fälle till­hörigt Kungs Norrby.
turist_birgittasudde-skarpasen.jpg (200218 bytes) Översiktskarta sträckan Birgittas udde - Skarpåsen.
(AB Göta kanals Turistkarta: Östgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.