kartabor.gif (16759 bytes)


Sörby bro
< Mot väster | Birgittas udde | Borensberg (Husbyfjöl) | Näs bro | Kungs Norrby bro
Sörby bro | Ruda BroSjöbacka bro | Ljungs broarSkarpåsen | Mot  öster >

ruda-sorby250.jpg (9185 bytes)Översiktskartan från 1784 visar Sörbys be­lägenhet invid gamla lands­vägen Lin­köping­-Motala.
Kartan visar hur förslaget till den nya kanal­sträckningen skär av lands­vägen och byns utfart.

Thunbergs förslag till kanal­sträckning förbi Norrby­sjön från 1784.


Klicka på kartorna för större bild!
Gå tillbaka med din Back-knapp!


Övriga kartor från området:
telf_III13_1808_sorby.jpg (64279 bytes) Detalj av kanal­förslaget från 1808 som visar väg- och kanal­sträck­ningen vid dåvarande Sörby.
En bro över Göta kanal förbinder idag Sörby med stora lands­vägen.
turist_birgittasudde-skarpasen.jpg (200218 bytes) Översiktskarta sträckan Birgittas udde - Skarpåsen.
(AB Göta kanals Turistkarta: Östgötadelen. 1995).
Blå markering = Rederi AB Göta kanals route Göteborg-Stockholm  på Göta kanal.
Röd markering = cykelväg.