Adresser vid vetenskaplig publicering för forskare knutna till Medicinska fakulteten och Region Östergötland

För att den Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och den medicinska forskningen knuten till Region Östergötland och Sydöstra sjukvårdsregionen ska få rätt nivå på statsanslag krävs korrekt adress vid vetenskaplig publicering.

Det är viktigt att ”Linköping University” syns i adressraden. ”Linköping University Hospital” ska inte användas.

För forskare som enbart är universitetsanknuten

Institution, Universitet, Stad, Land
Exempel: Department of Biomedical and Clinical Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden

För forskare som är knuten till Region Östergötland

Klinik, och Institution vid universitetet, Universitet, Stad, Land
Exempel: Department of Cardiology in Linköping, and Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden

För forskare utanför Region Östergötland men som är knuten till LiU

Klinik, Landsting/Region, och Institution vid universitetet, Universitet, Stad, Land
Exempel. Department of Cardiology in Västervik, Kalmar County Council, and Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden

För forskare som hör till en centrumbildning inom LiU bör två adresser skrivas

Exempel:

  1. Department of Radiology in Linköping, and Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden

  2. Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), Linköping University, Linköping Sweden.

Lista med engelska publikationsadresser

Ladda ned en komplett lista över fullständiga engelska publikationsadresser för LiU:s institutioner och kliniker vid Region Östergötland. Acrobat logo

Om du behöver ytterligare information kontakta kommunikatören på Medicinska fakulteten på kom@medfak.liu.se.

Affiliering i DiVA

Vid registrering i DiVA ska organisationstillhörigheten anges så att den speglar den fullständiga interna organisationstillhörigheten vid LiU (och Region Östergötland om koppling finns). I de flesta fall kommer dessa adresser, som anges i en publikation, att bli mer komplett. I DiVA väljs organisationstillhörighet ur en fast lista. I DiVA preciserar du en LiU-avdelning (som automatiskt kopplas till institutionen), en fakultet och klinik vid Region Östergötland (som automatiskt kopplas till relevant centrum vid Region Östergötland) samt forskningscentrum. Exemplet nedan är för en forskare vid CMIV, som är dubbelorganiserad vid LiU/Region Östergötland:

Organisationstillhörighet, Medicinska fakulteten
Bild 1. Organisationstillhörighet i DiVA.