Datahantering

Det finns fördelar med att hantera forskningsdata transparant och systematiskt. Universitetsbiblioteket hjälper gärna dig som forskare vid Linköpings Universitet att skapa en datahanteringsplan (DHP) och vid publicering av forskningsdata.

Har du frågor om datahantering eller datahanteringsplaner? Hör av dig till: datamanagement@liu.se