Publikationslistor

Vi kan hjälpa dig att skapa en egen dynamisk publikationslista utifrån de publikationer som finns i DiVA. Vi kan även skapa så kallade publikationsportföljer för en avdelning eller institution.

Skapa lista med dina publikationer

Fyll i ditt LiU-id nedan och klicka "skapa lista" så hämtas dina publikationer i DiVA och visas på separat sida. Denna kan du länka till från andra webbsidor.

Spara länk till publikationslista i DiVA

I DiVA kan du enkelt spara länken till en publikationslista utifrån en sökning. När du fått upp träfflistan, klicka på ”Länk till träfflista” till höger och kopiera länken på brukligt sätt beroende på vilken enhet du använder. Länken kan sedan justeras i efterhand. För mer information, kontakta oss på ep@ep.liu.se