Tidskrifter

Linköping University Electronic Press (LiU E-Press) är publiceringsvärd för ett antal internationella och nationella akademiska open access-tidskrifter inom flera olika forskningsområden. Alla artiklar i tidskrifterna är publicerade med Creative Common-licens, och om inte annat anges är artiklarna refereegranskade.