Konferensstöd

Som förlag erbjuder vi stöd för dig som konferensarrangör. Du kan få tillgång till ett webbaserat stödsystem för hantering av konferensbidrag. Vi publicerar även din konferensproceedings eller book of abstract i en av våra konferensserier.

Stödsystem för inskickning av konferensbidrag

Du kan som konferensarrangör få tillgång till vårt webbaserade system för att ta emot konferensbidrag. I systemet kan du även skicka ut bidragen för vetenskaplig granskning. Systemet vi använder är en egen installation av Open Journal Systems (OJS). Konferensen får då en egen sida på conference.ep.liu.se. Vi råder dig dock att skapa en egen hemsida åt konferensen på liu.se. Anmälningsformulär till konferensen och betalningsförfarande får du också ordna på annat sätt.

Publicera konferensproceedings

LiU E-press publicerar konferensproceedings eller book of abstracts i någon av våra konferensserier. Publiceringen i serierna är kostnadsfri både för redaktionen och författarna och sker alltid med Open Access. Villkoret för att publicera hos oss är att konferensen har anknytning till LiU som t.ex. att organisatör eller redaktör är anställd vid LiU.

Våra två konferensserier är

 1. Linköping Electronic Conference Proceedings
  ISSN: 1650-3686, eISSN: 1650-3740
  Här publiceras proceedings med konferensartiklar av hög kvalitet som är oberoende vetenskapligt granskade (peer-reviewed). Serien är rankad som nivå 1 i den norska listan över publiceringskanaler.
 2. Linköping University Electronic Press Workshop and Conference Collection
  Här publiceras book of abstracts och proceedings med artiklar som inte genomgått vetenskaplig granskning.

Tryckt och/eller Digitalt

Vi kommer överens med er när materialet ska göras tillgängligt. Om det är på konferensens första dag eller vid ett annat överenskommet datum efter konferensen bestämmer ni.

Vi hjälper till med tilldelning av ISBN för hela proceedingen, och om ni önskar även tilldelning av DOI av varje konferensartikel. Vi kan även ge ett visst stöd med den grafiska utformningen.

Vi har även samarbete med LiU-Tryck om ni även önskar ge ut materialet i tryckt format.

Publiceringsinstruktioner för redaktörer

 • Se till att alla artiklar är sidnumrerade. Sidfoten ska innehålla konferensens namn.
 • Se till att den kompletta proceedingen innehåller titelsidor med information om konferensens namn, plats, datum, konferensens redaktör(er), ISBN, ISSN och innehållsförteckning. Organisations- och programkommittén och sponsorer bör även anges i titelsidorna om sådan information finns.
 • Förbered alla konferensartiklar så att de är uppdelade i separata pdf-filer (om de ska publiceras separat) så att de är färdiga för publicering.
 • Fyll i en Excel-fil med metadata (titel, författare, sidonummer, abstract) om respektive artikel
 • Skicka filerna med konferansartiklar, komplett proceeding (eller fil med Book of abstract) till oss tillsammans med Excel-filen med metadata senast en vecka före önskat publiceringsdatum.

Mallar

Vi har skapat två olika mallar i Word-format för konferensartiklar.

Publiceringsöverenskommelser

Det är upp till arrangörerna av konferensen att informera författarna att deras bidrag kommer att publiceras elektroniskt och göras fritt tillgängligt vid Linköping University Electronic Press.

När bidraget accepterats för publicering ska en publiceringsöverenskommelse skrivas under av författaren. Överenskommelsen skickas till organisatiören, som sedan levererar samtilga avtal till oss.

Alla författare behåller upphovsrätten när de publicerar vi Linköping University Electronic Press. Vi ger ut nya proceedings under licensen Creative Commons Erkännande 4.0 (CC-BY) om inget annat avtalas. Äldre proceedings har fram till och med 2019 getts ut med licencen Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 4.0 (CC-BY-NC). På Legala Handboken kan du läsa mer om upphovsrätt.