Senaste publikationerna från E-press

2024-07-12
2024-07-08
2024-06-26
2024-06-14
2024-06-14
Publicera doktors- och licentiatavhandlingar Publicera uppsatser och examensarbeten Logga in i DiVA (kräver LiU-konto) Sök i DiVA

Aktuellt kring E-press

Grundaren till förlaget Linköping University Electronic Press, Professor Emeritus Erik Sandewall har avlidit efter en kort tids sjukdom. Erik grundade förlaget 1996 och var en pionjär inom området för elektronisk publicering och öppen vetenskaplig granskning.

Läs mer om Erik Sandewalls gärning:
> Nyhetsartikel på liu.se
> Peter Berkesands bokkapitel: Linköping University Electronic Press: ett icke-kommersiellt open access-förlag från boken ”Ett bibliotek i takt med tiden: Linköpings universitetsbibliotek 50 år”.

LiU Journal Inspiration

Illustration av tjänsten Journal Inspiration

LiU Journal Inspiration jämför ditt artikelmanus med miljontals abstracts från 15000 tidskrifter och skapar en lista med vetenskapliga tidskrifter som publicerat artiklar vars innehåll matchar ditt manus.

LiU DMP Create

Illustration tjänsten DMP Create

Skapa din datahanteringsplan i vårt webbverktyg.

LiU Journal Check Up

Illustration av tjänsten Journal Checkup

Det är viktigt att utvärdera akademiska tidskrifter innan man publicerar sig, accepterar referee-uppdrag eller redaktörsskap. LiU Journal Check Up erbjuder en snabb och enkel utvärdering av akademiska tidskrifter.

LiU Publication Visibility

Illustration av tjänsten Publication Visibility

Gör dina publikationer mer synliga! Som forskare kan du göra mycket för att synliggöra dina publikationer och därmed öka dina chanser att bli läst och citerad. Publication Visibility visar vad du får göra med dina publikationer.

LiU-publikationer i sociala medier

Data för de tre senaste månaderna. Läs mer om Altmetrics.