Tillgänglighet för ep.liu.se

LiU Electronic Press står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur ep.liu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den beskriver också kända problem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan lösa dem. Vi arbetar konstant för att webbplatsen ska uppfylla lagkraven.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att vi just nu inte lyckas uppfylla alla krav på tillgänglighet till digital offentlig service. Vi försöker lösa problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vår ambition är att inte bara följa lagkraven, utan att ge alla besökare en upplevelse där de kan uppfatta, förstå, och använda allt innehåll och funktionalitet, på ett så likvärdigt sätt som möjligt.

Kontakta oss om du behöver hjälp eller upptäcker problem

Om du inte kommer åt det du behöver eller upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan alternativt om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vänligen kontakta oss på något av följande sätt:

  • skicka e-post till ep@ep.liu.se
  • ring oss på 013–281000 (LiU:s växel)

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vårt mål är att uppnå minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i WCAG 2.1 på nivå AA. Webbplatsen uppfyller dock ännu inte alla tillgänglighetskriterier i WCAG 2.1 och är därför endast delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Webbplatsen ep.liu.se lanserades den 21 april 2020. Följande tillgänglighetsproblem är kända:

  • Formulär saknar anpassningar för skärmläsare (WCAG 3.3.2)
  • PDF-dokument saknar tillgänglighetsanpassning
  • Samma länktitlar används för flera olika destinationer (WCAG 2.4.4)
  • Bilder saknar 'alt'-text (WCAG 2.4.4)

Oskäligt betungande anpassning

LiU Electronic Press åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Databaser

På LiU Electronic Press webbplats finns ett antal databaser samlade. Enligt vår uppfattning finns det betydande tekniska hinder att tillgänglighetsanpassa källmaterialet och materialet har därför inte tillgänglighetsanpassats.

E-tjänster

Det finns e-tjänster som till exempel LiU Journal Check, LiU Journal Inspiration och LiU Publication Visibility, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna. Enligt vår uppfattning finns det betydande tekniska hinder att tillgänglighetsanpassa koden och därför har tjänsterna inte tillgänglighetsanpassats.

PDF-filer

Det finns PDF-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. I förhållande till antalet filer står de beräknade kostnaderna för att anpassa PDF:erna inte i proportion till nyttan för användarna. I stället erbjuder LiU Electronic Press möjlighet att få enskilda PDF-filer anpassade vid behov.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av ep.liu.se genom manuella bedömningar och tillgänglighetskontroller med hjälp av verktyget WAVE. Senaste bedömningen gjordes 22 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.