Parallellpublicering

Parallellpublicering innebär att en publikation som först getts ut av ett förlag/tidskrift görs fritt tillgänglig i ett öppet arkiv. Vi rekommenderar parallellpublicering eftersom forskningen blir synlig och kan läsas även av dem som inte prenumererar på tidskriften.

Villkoren för parallellpublicering varierar beroende på arkiv. Embargotiden för parallellpublicering är exempelvis oftast längre för forskarnätverk (Researchgate/Academia) än för DiVA.

Vi tar hand om parallellpubliceringen i DiVA

Vilken typ av publikation gäller det?

Använd vår tjänst LiU Publication Visibility för att ladda upp författarverionen av artikeln (även kallad post-print eller author accepted manuscript). Detta är den sista version som skickas in av författarna efter peer-review, men den saknar förlagets formatering.

Finns din artikel inte i LiU Publication Visibility så beror det på att den antingen inte finns i DiVA eller inte är registrerad som en "artikel i tidskrift" i DiVA. Läs mer om hur du registrerar en artikel i DiVA.

Gör så här:

  • Skicka titel, ev. DOI-länk samt författarverionen av publikationen (även kallad post-print eller author accepted manuscript) till ep@ep.liu.se. Detta är den sista version som skickas in av författarna efter peer-review, men den saknar förlagets formatering. OBS! Ladda inte upp någon fil i DiVA utan skicka den till oss!
  • Vi undersöker villkoren för parallellpublicering, laddar upp filen i DiVA och gör den fritt tillgänglig efter eventuell embargotid i enlighet med förlagets regler.