Databaser

De databaser som LiU E-Press publicerar är i huvudsak longitudinella databaser för forskning. Andra typer av databaser kan förekomma med kulturhistoriskt eller samhällsinformativt värde. Om du har en databas med ett innehåll som gynnar olika slag av forskning, som du vill tillgängligöra utan kostnad via LiU E-Press, hör av dig till ep@ep.liu.se.

Databaser markerade med API finns har ett fritt API för att kunna söka fram innehållet. Instruktioner och exempel finns på respektive databas sida.

Bergstingsprotokoll för Åtvidaberg Östergötland

Databas över Åtvidabergsdelen av bergstingsprotokollen för åren 1788-1851. Brottsmålen som behandlades i Bergstingen omfattade bland annat fusk med invägning, betalning, tvister mellan bergsmän, bråk mellan arbetare och stölder.

Böteslängd - Saköreslängd för Linköping och Norrköping

Databas över de bötestraff som utmättes i Linköping 1800-1900 och i Norrköping 1832-1894, med data om de personer som straffats och för vad.

Ecclesia Linkopensis

Ecclesia Lincopensis innehåller bibliografiska referenser till litteratur om Linköpings stift och dess församlingar. Databasen omfattar mer än 1000 titlar.

Folkhögskoledatabasen

Databasen innehåller digitaliserade versioner av folkhögskolornas nationella kurskataloger för åren 1952-2019. Katalogerna innehåller beskrivningar av folkhögskolan som utbildningsform och skolornas kursutbud.
API finns

Fångrullar

Materialet är en förteckning över de fångar som rannsakats och häktats vid Kronohäktet inrymt i Linköpings centralfängelse (1806-1892) eller satt i förvar på Norrköpings fångvårdsanstalt (1826-1886) och Norrköpings spinnhus (1814-1920).

Göta- och Trollhätte kanals bibliografiska databas

Förtecknar publikationer som behandlar Göta kanal eller Trollhätte kanal. Omfattar tidskrifter, skönlitterära verk, kapitel i böcker, reseskildringar, utredningar, betänkanden, olika myndighetshandlingar, artiklar ur veckopress och dagstidningar med mera.

Kyrkornas böcker

Databas som förtecknar äldre böcker som ingår i boksamlingar vid kyrkor i Linköpings stift. Inventeringen av kyrkornas boksamlingar genomfördes med statliga medel åren 2018-2019.

Kyrkohistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2004-2007

Databasen innehåller rapporter i fulltext från de inventeringar av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift som genomfördes mellan 2004 och 2007 respektive 2011/2012.

Materialbiblioteket

I Linköpings universitets materialbibliotek (Material Realisation Laboratory) kan man klämma och känna, studera ytor och egenskaper på hundratals olika material. Samlingen med materialprover, som är belägen i A-huset på Campus Valla, är sökbar via denna databas.

Medicinhistoriska databasen

Innehåller material från 1814–1916 och omfattar Inspektörsberättelser, Hälsovårdsnämndens protokoll, Årsberättelser från lasarett och hospital, obduktionsrapporter, Medicinalstyrelsens protokoll, Överinspektörens årsberättelser för sinnessjukvården och Årsberättelser från provinsialläkare.

Norrköpings poliskammare

Register med polisunderrättelser över frigivna fångar från Norrköpings poliskammardistrikt för åren 1874-1879. Registret innehåller personuppgifter om fångarna, inklusive fotografi och signalement, samt uppgifter om brottet de straffats för och när de frigivits.

Sockenstatistik från Östergötland 1749 - 1859

Databasen innehåller sockenstatistik för Östergötland från Demografiska databasen. Materialet är bearbetat av Centrum för lokalhistoria vid Linköpings universitet.

Statens Offentliga Utredningar (SOU)

Söktjänst för Kungliga bibliotekets inskannade SOU:er från 1922 till 1996 samt SOU:er tillgängliga i fulltext via Riksdagens webbplats från 1997 till den senaste.
API finns

Östergötlands länslasaretts sjukhusrullor

Register över patienter som vårdats vid Östergötlands länslasarett i Linköping åren 1838-1895. Innehåller personuppgifter om patienterna samt information om för vilka sjukdomar de behandlats.

Östergötlands kyrkböcker

Databas innehållande husförhörslängder, födelse- och dödböcker, vigsellängd sam in- och utflyttningslängd för 27 församlingar i Östergötland, huvudsakligen i Linköpingstrakten. Täcker i stort perioden 1629–1896.