DiVA-support

Linköpings universitet använder publikationsplattformen DiVA för att tillgängliggöra publikationer författade av studenter och forskare vid universitetet. På denna sida finns olika DiVA-relaterade guider samlade som en hjälp för dig när du ska registrera publikationer eller utföra andra uppgifter i systemet.

Jag vill publicera

Med publicera menar vi att ge ut något för första gången. Vi kan även erbjuda parallellpublicering och återpublicering, där vi publicerar något tidigare publicerat i DiVA för att det ska få bredare spridning.

Publicera hos LiU E-press Parallellpublicera

Jag vill registrera

Med registrera menar vi att lägga in information om dina publikationer i DiVA som har getts ut någon annanstans. Alla publikationer som skapas av LiU-författare ska registreras i DiVA!

Registrera Samlingsverk/Antologi

Har du varit redaktör för en hel antologi eller samlingsverk registrerar du den i DiVA under kategorin "Samlingsverk (redaktörskap)".

Registrera artikel i tidskrift

Under dena kategori registrerar du (se längre ner vilken underkategori som ska användas):

 • Vetenskapliga artiklar i tidskrifter
 • Artiklar i dagstidningar
 • Brev från läsare till tidskriftens redaktör med åsikter/kommentarer om innehållet i tidigare publicerad artikel
 • Inledningar / Editorial som du skrivit i rollen som redaktör för en tidskrift.
 • Kommentarer / Comments / Commentary
 • Errata / Corrections

Registrera Artikel, forskningsöversikt

Forkningsöversikter, eller s.k. review-artiklar registrerar du under denna kategori.

Registrera Artikel, recension

Recensioner i dagspress eller i vetenskaplig tidskrift registrerar du i denna kategori.

Registrera Bok

Utgivna böcker registrerar du som bok, men har du varit redaktör för en antologi, eller bara skrivit ett kapitel i en bok, så ska du registrera med respektive kategori.

Vill du e-publicera en OA-bok hos LiU E-press eller återpublicera en bok som givits ut av ett kommersiellt förlag tidigare ska du inte följa denna guide. Läs mer om att publicera bok

Lagring av forskningsdata i DiVA

Registrera Kapitel i bok / del av antologi

Registrera Konferensbidrag

Registrera Konferensproceeding

Har du varit redaktör för en hel konferensproceeding registrerar du den i DiVA under kategorin "Konferensproceeding (redaktörskap)".

Registrera Patent

Registrera Rapport

Som rapport räknas i första hand publikationer, där det uttryckligen står angivet att det är en rapport. Om rapport inte uttryckligen står angivet, ISBN saknas och den ingår inte i någon serie, registreras den som rapport. Om inte rapport är angivet men ISBN finns, registreras publikationen som bok.

För att publicera en rapport i någon av våra rapportserier, var vänlig kontakta respektive serieredaktör. LiU E-press' serier.

Registrera Konstnärlig output

Registrera Övrigt: t.ex. läromedel eller kompendium

Det finns en del publikationer som inte platsar i någon annan kategori. Under "Övrigt" registrerar du till exempel:

 • Läromedel
  Kurslitteratur eller läromedel som inte publicerats som bok eller antologi, som saknar ISBN och inte kan redovisas som kompendium.
 • Kompendier
  En sammanställning av kurslitteratur eller utdrag av sidor eller kapitel ur annan kurslitteratur som samlats till ett kompendium.
 • Böcker utan ISBN
 • Blogginlägg, TED-talks, Poddar, Video m.m.
 • Pre-prints (arXiv.org m.fl)
  läggas generellt sett inte in i DiVA, men om de ska göra det så används "Övrigt"
 • Andra publikationer >som inte passar in under DiVA:s ordinarie publikationstyper kan registreras under "Övrigt".

Innan du börjar…

 1. Finns publikationen redan i DiVA-portalen?
  Sök i LiU:s DiVA-portal
  Sök i nationella DiVA-portalen
  • Ja, den finns med i LiU:s DiVA: Kontrollera om något är felaktigt i posten. Är det något som behöver uppdateras? Kontakta din DiVA-administratör vid institutionen eller oss på ep@ep.liu.se
  • Ja, den finns i ett annat lärosätes DiVA, men inte i LiU:s DiVA-portal.
   Läs mer PDF | Video hur du gör för att importera MODS XML till LiU:s DiVA-portal.
  • Nej: Fortsätt registreringen
 2. Är publikationen "In Press", "kommande", "ahead of print" eller dylikt?
  • Ja: Har du fått en DOI-länk så kan du fortsätta med registreringen, annars vänta med att registrera den i DiVA tills den är publicerad.
  • Nej, den är publicerad: Fortsätt registreringen.
 3. Finns publikationen med i Pubmed, eller har du möljlighet att ladda ner en Bibtex-fil eller RIS-fil från förlagets webbsida?
  • Ja. Testa att använda funktionen att importera till DiVA. Läs mer PDF | Video
  • Nej. Fortsätt den manuella registreringen.

Dags att sätta igång!

Tänk på att uppgifterna som registreras ska stämma överens med vad som står i originalpublikationen.

 1. Logga in i DiVA med ditt LiU-ID.
 2. Klicka på: "Lägg till publikation / Ladda upp filer"
 3. Välj publikationstyp: "Artikel i tidskrift"
 4. Välj publikationstyp: "Artikel, forskningsöversikt"
 5. Välj publikationstyp: "Artikel, recension"
 6. Välj publikationstyp: "Bok"
 7. Välj publikationstyp: "Dataset"
  1. Om du inte publicerat någon annan version av datasetet tidigare, klicka på "Skapa ett nytt dataset".
  2. Om du redan registrerat ett annan version av datasetet tidigare i DiVA, välj "Är en ny version av" eller "Är en tidigare version av" och sök sedan fram den tidigare registrerade versionen i sökrutan, och välj från listan. Klicka sedan "Fortsätt".
 8. Version och relation
  1. Valfritt: Skriv in version på datasetet. Om det är första publicerade versionen fyll i "1.0"
  2. Om datasetet är kopplat till en publikation eller annat dataset som finns registrerad i DiVA, kan du länka ihop posterna genom att söka fram publikationen. Välj först relation och sök sedan fram publikationen i sökrutan, och välj från listan. Detta kan även göras i efterhand om publikationen inte är publicerad än. Kontakta då oss.
 9. Välj publikationstyp: "Kapitel i bok, del av antologi"
 10. Välj publikationstyp: "Konferensbidrag"
 11. Välj publikationstyp: "Konstnärlig output"
 12. Välj publikationstyp: "Proceedings (redaktörskap)"
 13. Välj publikationstyp: "Patent"
 14. Välj publikationstyp: "Rapport"
 15. Välj publikationstyp: "Samlingsverk (redaktörskap)"
 16. Välj publikationstyp: "Övrigt"
 17. Fyll i webbformuläret. OBS! Fält märkta med * är obligatoriska!
  1. Fyll i underkategori om det är relevant:
   • Vetenskapliga artiklar i tidskrifter
    -> lämna underkategori tomt
   • Artiklar i dagstidningar
    -> välj "dagstidning" som underkategori
   • Brev från läsare till tidskriftens redaktör med åsikter/kommentarer om innehållet i tidigare publicerad artikel
    -> välj "Letter" som underkategori
   • Inledningar / Editorial som du skrivit i rollen som redaktör för en tidskrift.
    -> välj "Editorial" som underkategori.
   • Meeting abstract använder vi inte!
    -> ändra publikationstyp till "konferensbidrag".
   • Kommentarer / Comments / Commentary
    -> välj "Editorial" som underkategori´.
   • Errata / Correction
    -> välj ingen underkategori.
  2. Fyll i underkategori (obligatoriskt):
   • Har du publicerat ett konferenspaper i en proceedings, bok, antologi eller motsv. refereegranskad publiceringsform.
    -> välj ”Publicerat paper” som underkategori
   • Har du haft en muntlig presentation på en konferens
    -> Om abstract publicerats i en proceeding välj ”Muntlig presentation med publicerat abstract” annars registreras inte detta i DiVA.
   • Har du haft en presentation på en konferens med ett textbidrag/full paper/manuskript, där texten har seminariebehandlats men inte publiceras i någon proceedings
    -> välj "Enbart muntlig presentation", och förklara gärna i anmärkningsfältet, längst ner i formuläret.
   • Har du presenterat en poster
    -> välj "Poster (med eller utan abstract)" som underkategori
   • Har du varit ordförande (Chair, Moderator) vid en konferenssession.
    -> Detta registreras inte i DiVA!
  3. För det mesta behöver man inte fylla i någon "Underkategori" för "Övrigt". Om du ska registrera en "Utställningskatalog" eller "Policydokument" så fyller du i det.
  4. Fyll i uppgifter om författareupphovsman och välj upphovsmannens "Roll" Det finns olika roller att välja mellan och det är möjligt att välja flera roller för en upphovsman. Välj den roll som passar bäst och finns inte någon lämplig roll välj "Medarbetare/bidragsgivare".redaktörupphovsman.
   För LiU-medarbetare och medarbetare vid Region Östergötland finns en förenklad funktion för att automatiskt fylla i personuppgifter. Fyll i någon uppgift, t.ex. för- och efternamn i respektive fält och klicka på knappen "Koppla personpost", välj sedan rätt namn i listan. Alla övriga personuppgifter fylls då i automatiskt. Om det inte finns någon personpost eller om något är felaktigt eller saknas fortsätt registreringen och kontakta oss efteråt så skapar vi en personpost. Se då till att fylla i ditt LiU-ID i "Lokalt användarid" och "ORCID" om du har ett sådant. Meddela oss gärna via e-post om du nyligen skapat ett ORCID.
   Läs mer om personposter och personuppgifter
   Om organisation inte fyllts i korrekt från personposten, eller om personpost saknas så behöver du fylla i det manuellt. Klicka på knappen: "Välj organisation"
   Bild på knapp med texten: Välj organisation
   Du kan antingen söka på din avdelning eller navigera dig fram. För att navigera, klicka sedan på plustecknet framför "Linköpings universitet" för att lista alla institutioner och fakulteter. Klicka på plustecknet vid din institution. Välj sedan din avdelning genom att klicka på avdelningens namn.
   Bild på länkarna som ligger hirearkiskt med texten: Linköping, Linköpings universitet, Region Östergötland
   Gör om detta för din fakultet samt för ev. klinik vid Region Östergötland eller centrumbildning. Den orgenisationstillhörighet som upppges i DiVA ska överensstämma med det som är uppgivet i publikationen. Tillhör personen även en extern organisation. fyller du i det i rutan "Annan organisation".
  5. För externa författareredaktörerupphpvsmän (ej LiU-anställda eller medarbetare inom Region Östergötland) fyll i namn, ev. ORCID och organisationstillhörighet i rutan "Annan organisation".
  6. Är ni flera författare, klicka på knappen "Ytterligare författare" för att öppna en ny sektion. upphovsmän, klicka på knappen "Ytterligare upphovsman"upphovsmän, klicka på knappen "Ytterligare upphovsman" redaktörer, klicka på knappen "Ytterligare redaktör" för att öppna en ny sektion. Du kan även lägga till medarbetare med andra roller, tryck då på knappen för "Ytterligare upphovsman".
  7. Ange publikationens "titel" och ev. "undertitel". Om titeln är separerad med kolon eller bindestreck ska texten efter kolon och bindestreck stå i fältet för undertitel. Kolon och bindestreck tas bort. Ange även "språk" på publikationen.
   • Om du registrear en kommentar
    Skriv då i fältet "titel": "Comments:" inklusive kolon, följt av artikelns titel. I slutet av titeln, inom parentes, skrivs i vilken ursprunglig volym och nummer artikeln är publicerad i samt sidor följt av år.
    Typ av innehåll nedan anges som "Övrigt vetenskapligt"
    Exempel: Comments: The symptomatic profile of panic disorder is shaped by the 5-HTTLPR polymorphism (vol. 33, p 1479, 2009).
   • Om du registrerar errata/correction
    Skriv då i fältet "titel": ”Correction:” inklusive kolon, följt av artikelns titel. I slutet av titeln, inom parentes, skrivs i vilken ursprunglig volym och nummer artikeln är publicerad i samt sidor följt av år.
    Typ av innehåll nedan anges som "Övrigt vetenskapligt".
    Exempel: Correction: The symptomatic profile of panic disorder is shaped by the 5-HTTLPR polymorphism (vol. 33, p 1479, 2009).
  8. Om titeln även finns på ett annat språk än publikationen är skriven på anges detta under rubriken "Alternativ titel". Uppge även språk på den alternativa titeln.
  9. Fyll i "Fysisk beskrivning" som beskriver forskningsdatat (valfritt).
  10. Ange "Typ av innehåll": "Refereegranskat", "Övrigt vetenskapligt" eller "Övrig (populärvetenskap, debatt, mm)".
  11. Ange "Typ av innehåll": "Övrigt vetenskapligt" eller "Övrig (populärvetenskap, debatt, mm)".
  12. Ange om den verket/utställningen har granskats av oberoende referent genom att välja "Granskat" eller "Ogranskat".
  13. Ange resurstyp: t.ex. bild, ljudinspelning eller text.
  14. Beskriv den verkets fysiska egenskaper i fältet för "Fysisk beskrivnibng" te.x. storleken på ett föremål, bild, bok etc. Ange även vilket språk du skrivit in informationen på.
  15. Välj Status. OBS! Endast "Published" och "E-pub ahead of print" ska registreras och då endast om en fungerande DOI-länk finns (se "DOI" nedan).
  16. Välj vilken tidskrift artikeln är publicerad i. Finns inte artikeln i listan, fyll i tidskriftens namn i fältet "Annan tidskrift" samt ange ISSN.
  17. Fyll i fullständiga referenser under "Övriga uppgifter" såsom "år", "volym", "nummer", "artikel-id" och "sidintervall".
  18. Om artikeln är publicerad i en proceeding (tryckt eller digitalt) uppger du "Huvudtitel", ev. "Undertitel" och "Redaktör" för proceedingen.
  19. Uppge hela namnet på konferensen inklusive datum, ort och land i fältet "Konferens".
  20. Fyll i "år", "volym", "artikel-id" och/eller "sidintervall" för artiklen i proceedingen. Det måste vara möjligt att lokalisera artikeln!
  21. Fyll i "År" (publiceringsår).
  22. Fyll i "År" (publiceringsår) och "Antal sidor".
  23. Fyll i "bokens huvudtitel" och ev. undertitel samt ev. reaktör för antologin.
  24. Fyll i "År" (publiceringsår står oftast på titelbladet i boken, annars kan man ange tryckåret) och "Antal sidor". Om uppgift finns så kan du även fylla i "Upplaga".
  25. Fyll i "År" (publiceringsår står oftast på titelbladet i boken, annars kan man ange tryckåret) och "sidintervall" Om uppgift finns så kan du även fylla i "Upplaga".
  26. Fyll i "År" som utställningen skedde första gången och ange övriga relevanta uppgifter (fälten ändras beroende på vilken "Resurstyp" du valt.
  27. Ange "Serie" om publikationen ingår i en serie, samt ange sedan "Nr i serien". Om inte serien finns i listan, fyll i "Seriens namn" under "Annan serie" samt "ISSN" och "Nr i serien".
  28. Under rubriken "Patent" välj i "Land" i listan eller klicka på knappen "Organisation som utgivare" om det är en organisations som är utgivare och fyll då i organisationens namn. Fyll i "Patentnummer" och "Datum för godkännande" d.v.s. när patentet blev godkänt.
  29. Fyll i "År" för patentets registrering.
  30. Ange utgivningsort och "Utgivare". Sök antingen fram från befintlig lista eller fyll i fältet "Annat förlag". Om du tänkt publicera datat i DiVA sök fram och välj "Linköping University Electronic Press" i sökrutan för "Förlag".
  31. Fyll i "ISBN" om det finns. ISBN är en idenfierare för i huvudsak böcker. Det finns för det mesta angivet på bokens fjärde sida och kan bestå av tio eller tretton tecken. Välj om ISBN tilldelats en tryckt eller digital version av verket.
   Saknas ISBN ska publikationen registreras under publikationstypen Övrigt.
  32. "ISBN" fylls inte i för "Konstnärlig outupt", utan har du medverkat som författare i en utställningskatalog eller på annat sätt bidragit till ett skriftligt verk, ska det registreras separat i DiVA som "Bok" eller "Kapitel i bok"..
  33. Fyll i "DOI" (Digital Object Identifier) om det finns. Skriv in det så att det börjar med 10.xxx... Kryssa för "Fri fulltext" om publikationen finns fritt tillgänglig för alla från länken.
  34. Om verket är publicerad online med en "DOI" (Digital Object Identifier), fyll i det så att det börjar med 10.xxx..
  35. Om datasetet är publicerad online med en "DOI" (Digital Object Identifier), fyll i det så att det börjar med 10.xxx.. Om datasetet ska publiceras i DiVA, lämna tomt så får du en DOI-länk i efterhand.
  36. Om DOI inte finns kan en länk läggas till i fältet "URL", skriv en kort länktext i fältet "Benämning på URL". Kryssa för "Fri fulltext" om publikationen finns fritt tillgänglig för alla från länken.
  37. Om boken finns i Libris kan du kopiera länken från Libris-posten och lägga till den i fältet "URL" med följande "Benämning på URL": "Find book at a Swedish library/Hitta boken i ett svenskt bibliotek".
  38. Du kan lägga till en länk i fältet "URL". Skriv en kort länktext i fältet "Benämning på URL", och kryssa för "Fri fulltext" om publikationen finns fritt tillgänglig för alla från länken.
  39. Fyll i fältet "Nationell ämneskategori". Det finns sex huvudnivåer, med undernivåer (nivå 2 och 3). Dessa är huvudnivåerna:
   • Humaniora och konst
   • Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin
   • Medicin och hälsovetenskap
   • Naturvetenskap
   • Samhällsvetenskap
   • Teknik
   Välj ämneskategori på nivå 2 eller 3 (inte på huvudnivå). Flera ämneskategorier kan kombineras så att det passar publikationens innehåll. Ladda ned listan med ämneskategorier Använd också gärna vår tjänst för att söka fram rätt ämneskategori utifrån ett abstract.
  40. Fyll i fälten för "Nyckelord" och "Abstract" (valfritt). Om nyckelord eller abstract fylls i måste alltid "Språk" uppges.
  41. Om du fått finanisering relaterad till publikationen, klicka på knappen "Välj forskningsfinansiärer och strategiska forskningsprojekt" för att lägga till finansiär. När du vält finansiär så kan du även lägga till projektnumret.
  42. Klicka på knappen "Fortsätt"
 18. OBS! Ladda inte upp någon fil utan följ istället instruktionerna om parallellpublicering, så att vi först kan kontrollera upphovsrättsfrågan innan den publiceras.
 19. Under nästa steg kan du ladda upp filer. Namnge filen genom att kopiera titeln och klistra in titeln i "Namnge fil (frivilligt)"). Texten till nedladdningslänken kommer att vara det namn som du anger. Ange att filen är tillgänglig genom att klicka i "Gör fritt tillgänglig nu (open access)". Om det är flera filer kan du välja vilket namn du vill om inte titeln passar. Välj typ av fil. Bilder kan laddas upp som presentationsbild och då visas dessa i DiVA som ett bildspel men de kan även laddas upp som nedladdningsbara bildfiler (välj då typen "Bild" och det bildformat som används). Som du ser finns möjlighet att ladda upp många olika typer av dokumentation av utställningen/föremålen (motsv.) som då blir nedladdningsbara. Video- och/eller ljudfiler är ett utmärkt sätt att dokumentera en vernissage. Observera att du måste äga upphovsrätten till det material du laddar upp i DiVA eller inneha tillstånd av annan upphovsrättsinnehavare att publicera materialet. Alla uppladdade filer visas nu i en lista.
 20. Under nästa steg kan du ladda upp dina forskningdata.
  1. Ange först att filen är tillgänglig genom att klicka i "Gör fritt tillgänglig nu (open access)".
  2. Välj typ av fil. "Dataset" är förvalt. Välj filformat. Om ditt filformat inte finns i listan får du komprimera din fil t.ex. till .zip och välja "zip (application/zip)".
  3. Namnge filen genom att fylla i "Namnge fil (frivilligt)". Texten till nedladdningslänken kommer att vara det namn som du anger.
  4. Är filen för stor för att ladda upp, kan du ladda upp den i online på en annan server och sedan klistra in URL:en i rutan längst ner.
  5. Upprepa stegen ovan om du vill ladda upp flera filer.
  6. Alla uppladdade filer visas nu i en lista. Kryssa för kryssrutan vid "Jag godkänner publiceringsvillkoret »"
 21. Klicka på knappen "Fortsätt"
 22. Kontrollera så allt stämmer, och klicka "Skicka in"

Om du behöver ytterligare information, tveka inte att kontakta oss.

Logga in i DiVA (kräver LiU-konto) Sök i DiVA

Instruktionsfilmer

Kort guide: Importera till DiVA - i fyra steg
Visa i mp4-format

Läs innehållet i PDF-format

Sök fram Nationell ämneskategori

Använd vår tjänst för att söka fram nationell ämneskategori för din publikation när du lägger in den i DiVA.
Sök nationell ämneskategori

Hur ska jag skriva min affiliering?

Det kan vara svårt att veta hur du ska skriva din adress eller affiliering när du skickar in en vetenskaplig artikel. Här finns en guide för dig som jobbar vid MedFak eller Region Östergötland.

DiVA in your coffee room

Vi kan komma ut till ditt fikarum för att svara på frågor om DiVA. Är du intresserad av att vi kommer till dig, hör av dig direkt till oss, eller be en samordnare på din institution att kontakta oss, så bokar vi in ett besök!

DiVA-administratörer

Vid institutionerna finns det flera som hjälper till med registrering av forskningspublikationer och publicering av exjobb. Hör med personalen vid din institution om vem som kan hjälpa dig. Jobbar du själv som DiVA-administratör och behöver stöd, kontakta oss så hjälper vi gärna till!

Läs en guide för dig som administratör

Behöver du personlig hjälp, kontakta oss.