Uppdrag

Linköping University Electronic Press (LiU E-Press) är ett icke-kommersiellt open access-förlag. Förlaget är värd för ett tiotal vetenskapliga tidskrifter, en rad databaser och publicerar även konferensproceedings, avhandlingar och andra publikationer med anknytning till Linköpings universitet (LiU). Vi ger även stöd till forskare vid LiU i publiceringsfrågor.

Samtliga tidskrifter hos förlaget är open access, det vill säga fritt och öppet tillgängliga på webben. Flera av tidskrifterna har haft en stadig utgivning i över 10 år, och de flesta är indexerade i Scopus, DOAJ och Norska listan, vilka endast inkluderar kvalitetsgranskade tidskrifter. Vi ger även ut konferensproceedings för konferenser med LiU-anknytning.

LiU E-press är värd för en rad databaser med företrädelsevis historiska data.

På publikationsplattformen DiVA publicerar vi avhandlingar, uppsatser, exjobb, e-böcker och rapporter i våra rapportserier. DiVA används även för att registrera de publikationer som författats av LiU-forskare, och för så kallad parallellpublicering av artiklar som först givits ut i prenumerationsbaserade tidskrifter.

Alla författare som publicerar sig via LiU E-Press behåller upphovsrätten till sitt arbete och publikationerna ges ut med en Creative Commons-licens. LiU E-Press tar inte ut några författaravgifter.

LiU E-Press organiseras under biblioteket, med biblioteksstyrelsen som beslutsfattande organ.

Sammanfattningsvis är LiU E-Press uppdrag att:

  • erbjuda LiU anställda och studenter varaktig publicering.
  • erbjuda en samlad ingång för universitetets gemensamma publicering samt ansvara för och säkerställa LiU:s tillhandahållande av publikationsdatabaser såsom DiVA och OJS.
  • ansvara för att tillhandahålla plagieringskontroll av vetenskapliga publikationer
  • skapa och tillhandahålla bibliometriska analyser för LiU genom innehållet i LiU E-press system
  • stödja LiU:s forskare med sin kunskap om forskningskommunikation
  • erbjuda LiU:s forskare tjänster inom t.ex. registrering av forskningspublikationer, parallellpublicering och skapande av datahanteringsplaner.

Läs mer om detta i de Instruktioner för LiU E-press som Rektor beslutade om 2021-05-31.