Uppdrag

Linköping University Electronic Press (LiU E-Press) är ett icke-kommersiellt open access-förlag. Förlaget är värd för ett tiotal vetenskapliga tidskrifter, en rad databaser och publicerar även konferensproceedings, avhandlingar och andra publikationer med anknytning till Linköpings universitet (LiU).

Samtliga tidskrifter hos förlaget är open access, det vill säga fritt och öppet tillgängliga på webben. Flera av tidskrifterna har haft en stadig utgivning i över 10 år, och de flesta är indexerade i Scopus, DOAJ och Norska listan, vilka endast inkluderar kvalitetsgranskade tidskrifter.

Vi är också värd för en rad databaser med företrädelsevis historiska data. Vi ger även ut konferensproceedings för konferenser med LiU-anknytning.

På publikationsplattformen DiVA publicerar vi avhandlingar, uppsatser, exjobb, e-böcker och rapporter i våra rapportserier. DiVA används även för att registrera de publikationer som författats av LiU-forskare, och för så kallad parallellpublicering av artiklar som först givits ut i prenumerationsbaserade tidskrifter.

Alla författare som publicerar sig via LiU E-Press behåller upphovsrätten till sitt arbete och publikationerna ges ut med en Creative Commons-licens. Förlaget tar inte ut några författaravgifter.

LiU E-Press organiseras under biblioteket, med biblioteksstyrelsen som beslutsfattande organ.

Sammanfattningsvis är LiU E-Press uppdrag att:

  • effektivt sprida LiU:s forskningsresultat
  • erbjuda ändamålsenliga plattformar för publicering av vetenskapligt material
  • på ett smidigt sätt göra forskarnas och studenternas publikationer tillgängliga och synliga
  • erbjuda en samlad ingång för universitetets gemensamma publicering
  • säkra åtkomsten till LiU:s publikationer
  • visa allmänheten hur LiU:s resurser används