Serier

LiU E-press ger ut ett antal serier. Ändamålet med vetenskapliga rapportserier är att sprida aktuell forskning som bedrivs vid Linköpings universitet. En rapportserie kan till exempel bestå av forskningsresultat, granskning av tidigare bedriven forskning, verksamhetsberättelser vid LiU eller periodiska skrifter som beskriver forskningen och annat arbete på LiU. För att publicera en artikel i en befintlig serie, kontakta först och främst serieredaktören för respektive serie.

ACSIS publications

ISSN: 1653-1507
Visa innehåll

AgTech Innovation

Publikationerna handlar om lantbruksteknik i vid mening, samt innovation kopplat till lantbruk. Det sistnämnda inkluderar frågor som marknad och affärsutveckling.
Redaktör: Per Frankelius
Visa innehåll
Webbsida

Arbetsrapporter i Språk och Kultur

ISSN: 1652-2036
Visa innehåll

CARER Rapport

CARER är ett centrum för forskning, utbildning och uppdragsverksamhet inom risk-, respons- och räddningsområdet vid Linköpings universitet. CARER är ett avtalscentrum i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och har sin administrativa anknytning till Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
Redaktör: Rebecca Stenberg
Visa innehåll
Webbsida

CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier

CKS-rapporter är CKS primära publikationsserie. I den ges cirka tio rapporter per år ut.
ISSN: 1402-876X
Redaktör: Sabrina Thelander
Visa innehåll
Webbsida

CMT Rapport

Inom Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) bedrivs metodutveckling, kunskapsspridning och utvärderingar av metoder och procedurer inom hälso- och sjukvård med fokus på medicinska, sociala, ekonomiska och etiska konsekvenser. https://liu.se/forskning/centrum-for-utvardering-av-medicinsk-teknologi
ISSN: 0283-1228 (tryckt), 1653-7556 (digital)
Visa innehåll

CSPR Report (Centrum för klimatpolitisk forskning)

ISSN: 1654-1529
Visa innehåll
Webbsida

CUL-rapporter

ISSN: 1652-9278
Visa innehåll

DINO Rapport

Visa innehåll

FOG Rapport

ISSN: 1401-0283
Visa innehåll

Göta Kanal – forskning från Linköpings universitet

Visa innehåll
Webbsida
Bibliometrisk databas

Hälsouniversitetets rapportserie

ISSN: 1652-3598 (tryckt), 1652-3601(digital)
Visa innehåll

Helix Working Papers

ISSN: 1654-8213
Visa innehåll
Webbsida

IAS Working Paper Series

Redaktör: Peter Hedström
Visa innehåll
Webbsida

IHS Rapport

ISSN: 1652-1994
Visa innehåll

Jämställdhets- och genusrapporter vid LiU

ISSN: 1652-8808
Visa innehåll

Kinda Canal Research at Linköping University

ISSN: 1654-7381
Redaktör: Reinhold Castensson
Visa innehåll
Webbsida

Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science

EACIS was used for individual research articles and for conference proceedings. CC-BY-NC
ISSN: 1401-9841
Visa innehåll
Webbsida

Linköping Electronic Articles on Academic Policies and Trends

ISSN: 1402-0319 (tryckt), 1651-3304 (digital)
Visa innehåll

Linköping Studies in Art and Visual Communication

ISSN: 1653-2252
Redaktör: Gary Svensson
Visa innehåll

Linköping Studies in Identity and Pluralism

ISSN: 1651-8993 (tryckt), 1651-9000 (digital)
Redaktör: Kjell Lejon
Visa innehåll

Linköping Studies in Mathematics

ISSN: 1652-4454 (digital), 0348-2960 (tryckt)
Visa innehåll

Linköping Studies in Religion and Religious Education

ISSN: 1404-3971 (tryckt), 1404-4269 (digital)
Redaktör: Kjell O. Lejon
Visa innehåll

Linköping University Interdisciplinary Studies

ISSN: 1650-9625
Visa innehåll

LiTH-ISY-R

ISSN: 1400-3902
Visa innehåll

LiTH-MAT-R

ISSN: 0348-2960
Visa innehåll

LiU Magasin

LiU magasin är Linköpings universitets tidning för tidigare studenter (alumner) och andra som är intresserade av universitetets verksamhet
ISSN: 1652-4233
Redaktör: Lennart Falklöf
Visa innehåll
Webbsida

LIU-IEI-R

Visa innehåll

LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande

ISSN: 1650-3643
Visa innehåll

MIMER – nationellt program för folkbildningsforskning

ISSN: 1102-5913
Visa innehåll
Webbsida

Naturvetenskapernas och teknikens didaktik

Visa innehåll
Webbsida

PrioriteringsCentrum

ISSN: 1650-8475
Visa innehåll
Webbsida

Rapport från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

ISSN: 1654-0972 (tryckt), 1654-0999 (digital)
Visa innehåll

Rapporter från Åldrande och social förändring

Visa innehåll
Webbsida

Reports from the Master's program in Ethnic and Migration Studies - R.E.M.S.:

Visa innehåll

Research Report on childhood and the study of children

Visa innehåll

SIC (Linköping)

ISSN: 0280-5634
Visa innehåll

Skrifter från Forum för utomhuspedagogik

Redaktör: Per Andersson
Visa innehåll

Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet

Redaktör: Magnus Hultén
Visa innehåll

Skrifter från NISAL

Visa innehåll

Skriftserie/Tema Kultur och samhälle, Linköpings universitet

ISSN: 1653-0373 (tryckt), 1654-143X (digital)
Visa innehåll
Webbsida

Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning

ISSN: 1654-2010 (digital)
Redaktör: Per Andersson
Visa innehåll

Studier i tillämpad etik (CTE)

ISSN: 1402-4152 (tryckt)
Visa innehåll
Webbsida

Studies in Language and Culture

ISSN: 1403-2570
Visa innehåll

Technical reports in Computer and Information Science

ISSN: 1654-7233 (digital)
Visa innehåll

Tekniska högskolans rapporter

ISSN: 1651-6532 (digital)
Visa innehåll

Tema V report

ISSN: 1652-4268
Visa innehåll

Temagruppen integration i arbetslivet

Visa innehåll

ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies

ISSN: 1651-8306
Redaktör: Erik Berggren
Visa innehåll

Working papers on childhood and the study of children

ISSN: 1104-6929
Visa innehåll

Publicera rapport

Vill du publicera en rapport i en serie, hör av dig till ansvarig redaktör. Fyll då i en publiceringsöverenskommelse och skicka till redaktören för serien. Om rapporten inte publiceras i en serie skanna/fota av och skicka till oss på ep@ep.liu.se. Originalet kan du skicka till LiU E-press, Universitetsbiblioteket, 581 83 Linköping.

Inrätta en serie

Läs om hur du inrättar en serie, publiceringspolicyn samt information till serieredaktörer.