Serier

LiU E-press ger ut ett antal serier. Ändamålet med vetenskapliga rapportserier är att sprida aktuell forskning som bedrivs vid Linköpings universitet. En rapportserie kan till exempel bestå av forskningsresultat, granskning av tidigare bedriven forskning, verksamhetsberättelser vid LiU eller periodiska skrifter som beskriver forskningen och annat arbete på LiU. För att publicera en artikel i en befintlig serie, kontakta först och främst serieredaktören för respektive serie.

ACSIS publications

ISSN: 1653-1507
Visa innehåll

Agtech innovation

ISSN: 2004-4542 (tryckt), 2004-4380 (online)
Publikationerna handlar om lantbruksteknik i vid mening, samt innovation kopplat till lantbruk. Det sistnämnda inkluderar frågor som marknad och affärsutveckling.
Redaktör: Per Frankelius
Visa innehåll
Webbsida

Arbetsrapporter i Språk och Kultur

ISSN: 1652-2036
Visa innehåll

Biogas Research Center (BRC) Report

ISSN: 2004-6405
Redaktör: Anna Eronn
Visa innehåll
Webbsida

CARER Rapport

CARER är ett centrum för forskning, utbildning och uppdragsverksamhet inom risk-, respons- och räddningsområdet vid Linköpings universitet. CARER är ett avtalscentrum i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och har sin administrativa anknytning till Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
Redaktör: Rebecca Stenberg
Visa innehåll
Webbsida

CKS Rapport / Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier

ISSN: 1402-876X
CKS-rapporter är CKS primära publikationsserie. I den ges cirka tio rapporter per år ut.
Redaktör: Gissur Erlingsson
Visa innehåll
Webbsida

CMT Rapport

ISSN: 0283-1228 (tryckt), 1653-7556 (digital)
Inom Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) bedrivs metodutveckling, kunskapsspridning och utvärderingar av metoder och procedurer inom hälso- och sjukvård med fokus på medicinska, sociala, ekonomiska och etiska konsekvenser. https://liu.se/forskning/centrum-for-utvardering-av-medicinsk-teknologi
Redaktör: Lars-Åke Levin
Visa innehåll

CSPR Report (Centrum för klimatpolitisk forskning)

ISSN: 1654-1529 (tryckt), ISSN 1654-9112 (online)
Visa innehåll
Webbsida

CUL-rapporter

ISSN: 1652-9278
Visa innehåll

DINO Rapport

ISSN 2004-8076 (Tryckt), ISSN 2004-8068 (Digital)
I rapportserien DINO – Digitalisering i nya offentligheter – publicerar vi vetenskapliga och populärvetenskapliga rapporter. Rapporterna är skrivna av forskare som arbetar i gränslandet mellan statsvetenskap och informationssystem. Vi fokuserar på hur digitalisering formar om vårt samhälle på olika sätt. Med ”nya offentligheter” vill vi sätta fokus på att offentliga verksamheter idag inkluderar många olika aktörer, organisationsformer och verksamheter. Detta blir särskilt tydligt när offentlig digitalisering sker i samverkan med företag, genom globala system och tjänster, och skapar nya relationer mellan offentlig förvaltning, medborgare och privata aktörer.
Redaktörer: Elin Wihlborg, Ida Lindgren, Mariana S. Gustafsson
Visa innehåll

Filosofin i samhället: en skriftserie från avdelningen för Filosofi och Tillämpad Etik

ISSN: kommer
Redaktör: Martin Berzell
Visa innehåll
Webbsida

FOG Rapport

ISSN: 1401-0283
Visa innehåll

Göta Kanal – forskning från Linköpings universitet

Visa innehåll
Webbsida
Bibliometrisk databas

Hälsouniversitetets rapportserie

ISSN: 1652-3598 (tryckt), 1652-3601 (digital)
Visa innehåll

Helix Working Papers

ISSN: 1654-8213
Redaktör: Mattias Elg
Visa innehåll
Webbsida

Historia i Linköping

Redaktör: David Ludvigsson
Visa innehåll

IAS Working Paper Series

Redaktör: Peter Hedström

Visa innehåll
Webbsida

IHS Rapport

ISSN: 1652-1994
Visa innehåll

IKOS: Installationer

ISSN 2004-5115 (tryckt), ISSN 2004-5123 (Online)
Redaktörer: Jesper Olsson, Amanda Lindström
IKOS: Installationer är en skriftserie från Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet. Den består av texter skrivna av, och baserade på installationsföreläsningar med, institutionens professorer. Skriftserien vill lyfta fram och tillgängliggöra en del av den tvärvetenskapliga och mångfasetterade forskning i humaniora och samhällsvetenskap som bedrivs vid institutionen.
Visa innehåll

Jämställdhets- och genusrapporter vid LiU

ISSN: 1652-8808
Visa innehåll

Kinda Canal Research at Linköping University

ISSN: 1654-7381
Visa innehåll
Webbsida

Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science

EACIS was used for individual research articles and for conference proceedings. CC-BY-NC
ISSN: 1401-9841
Visa innehåll
Webbsida

Linköping Electronic Articles on Academic Policies and Trends

ISSN: 1402-0319 (tryckt), 1651-3304 (digital)
Visa innehåll

Linköping Studies in Art and Visual Communication

ISSN: 1653-2252
Redaktör: Gary Svensson

Visa innehåll

Linköping Studies in Identity and Pluralism

ISSN: 1651-8993 (tryckt), 1651-9000 (digital)
Visa innehåll

Linköping Studies in Mathematics

ISSN: 1652-4454 (digital), 0348-2960 (tryckt)
Visa innehåll

Linköping Studies in Religion and Religious Education

ISSN: 1404-3971 (tryckt), 1404-4269 (digital)
Redaktör: Kjell O. Lejon

Visa innehåll

Linköping studies in Social Policy

Redaktörer: Johan Nordensvärd, Carl-Johan Sommar
Visa innehåll

Linköping studies in social work and welfare

ISSN: 2004-4550 (tryckt), 2004-4569 (online)
Redaktör: Magnus Nilsson
Visa innehåll

Linköping University Interdisciplinary Studies

ISSN: 1650-9625
Visa innehåll

Linköpings universitets rapportserie för livslångt lärande och uppdragsutbildningar

Serien publicerar texter som behandlar frågor om livslångt lärande och kompetensförsörjning.
Redaktör: Erica Byström
Visa innehåll

LiTH-ISY-R

ISSN: 1400-3902
Redaktör: Anders Hansson
Visa innehåll

LiTH-MAT-R

ISSN: 0348-2960
Redaktör: Karin Johansson
Visa innehåll

LiU Magasin

ISSN: 1652-4233
LiU magasin är Linköpings universitets tidning för tidigare studenter (alumner) och andra som är intresserade av universitetets verksamhet
Redaktör: Mikael Sönne
Visa innehåll
Webbsida

LIU-IEI-R

Redaktör: Mats Abrahamsson
Visa innehåll

LiU-PEK-R / Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande

ISSN: 1650-3643
Visa innehåll

MIMER – nationellt program för folkbildningsforskning

ISSN: 1102-5913
Visa innehåll
Webbsida

Mimers småskriftserie

ISSN: 1401-6192
Visa innehåll
Webbsida

Naturvetenskapernas och teknikens didaktik

Redaktör: Gunnar Höst
Visa innehåll
Webbsida

PrioC Access

ISSN: 2004-6413
Redaktör: Lars Sandman
Visa innehåll
Webbsida

PrioriteringsCentrum

ISSN: 1650-8475
Editor: Lars Sandman
Visa innehåll
Webbsida

Rapport från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

ISSN: 1654-0972 (tryckt), 1654-0999 (digital)
Visa innehåll

Rapporter från Åldrande och social förändring

ISSN 2004-2647 (Tryckt), ISSN 2004-2655 (Online)
Redaktörer: Andreas Motel-Klingebiel & Annika Heuer
Visa innehåll
Webbsida

Reports from the Master's program in Ethnic and Migration Studies - R.E.M.S.:

Redaktör: Erik Berggren
Visa innehåll

Reports in Applied Mechanics (RAM)

Serien innehåller studentrapporter från Projektkurs avancerad - Tillämpad mekanik (TMPM10)
Redaktör: Daniel Leidermark
Visa innehåll

Research Report on childhood and the study of children

ISSN: 2004-9595 (online)
Redaktör: Karin Zetterqvist Nelson
Visa innehåll

SIC (Linköping)

ISSN: 0280-5634
Visa innehåll

Skrifter från Forum för utomhuspedagogik

ISSN: 2004-2817 (tryckt), ISSN: 2004-2809 (online)
Redaktör: Per Andersson
Visa innehåll

Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet

ISSN: 2004-6669 (tryckt), 2004-6677 (online)
Redaktör: Maritha Johansson
Visa innehåll

Skrifter från NISAL

Visa innehåll

Skriftserie/Tema Kultur och samhälle, Linköpings universitet

ISSN: 1653-0373 (tryckt), 1654-143X (digital)
Visa innehåll
Webbsida 2010:1

Studier av vuxenutbildning och folkbildning

ISSN: 1654-2010 (digital)
Tidigare namn: Studier av vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning (-2014)
Redaktör: Per Andersson
Visa innehåll

Studier i tillämpad etik (CTE)

ISSN: 1402-4152 (tryckt)
Redaktör: Elin Palm
Visa innehåll
Webbsida

Studies in Language and Culture

ISSN: 1403-2570
Redaktör: Nigel Musk
Visa innehåll

Technical reports in Computer and Information Science

ISSN: 1654-7233 (Online)
Visa innehåll

Tekniska högskolans rapporter

ISSN: 1651-6532 (digital)
Visa innehåll

Temagruppen integration i arbetslivet

Visa innehåll

Tema-T Arbetsnotat

ISSN: 1101-1289
Redaktör: Eva Danielsson
Visa innehåll

Tema T Rapport

ISSN: 0280-8552
Redaktör: Eva Danielsson

Visa innehåll

Tema V report

ISSN: 1652-4268
Visa innehåll

ThemES - Themes on Migration and Ethnic Studies

ISSN: 1651-8306
Redaktör: Erik Berggren
Visa innehåll

Utveckling, lärande och forskning - praktiknära forskning

ISSN: 1651-8306
Redaktörer: Maria Simonsson, Anja Torsten
Rapporter från ULF-projekt (nationell satsning)
Visa innehåll

Working papers on childhood and the study of children

ISSN: 1104-6929
Visa innehåll

Publicera rapport

Vill du publicera en rapport i en serie, hör av dig till ansvarig redaktör. Fyll då i en publiceringsavtal och skicka till redaktören för serien. Redaktören skickar sedan rapporten och avtaltet till oss. Om en vetenskaplig rapport inte ska publiceras i en serie, behöver du godkännande från din prefekt att publicera den. Skanna/fota av det ifyllda avtalet och skicka till oss på ep@ep.liu.se. Originalet kan du skicka till LiU E-press, Universitetsbiblioteket, 581 83 Linköping.

Inrätta en serie

Fyll i detta formulär för att ansöka om att inrätta en ny serie.

Serieredaktörens arbetsuppgifter

  • Att från författare ta emot förslag på publikationer som ska ingå i serien och välja om den platsar i serien.
  • Att samla in publiceringsavtal från författarna.
  • Att dela ut löpnummer samt ev. begära ISBN till publikationerna i serien.
  • Att skicka publiceringsavtal och publiceringsfärdig publikation till LiU E-press.