Bergstingsprotokollen för Åtvidaberg, Östergötland (1788-1851)

Fyll i ett eller flera fält för att söka i registret. Vid sökning utifrån tidsperiod måste start- respektive slutår anges.
Gruvlaven vid Mormorsgruvan, Åtvidaberg. Foto: Augusta Zetterling, 1870
Gruvlaven vid Mormorsgruvan, Åtvidaberg.
Foto: Augusta Zetterling, 1870
Juridisk person
År
Förnamn
Efternamn
Yrke
Boställe
Förseelse
Söktips