Böteslängderna för Linköping (1800-1900) och Norrköping (1832-1894)

Fyll i ett eller flera fält för att söka i registret. Vid sökning utifrån tidsperiod måste start- respektive slutår anges.

Stad
Juridisk person
År
Förnamn
Efternamn
Yrke
Boställe
Förseelse
Bötesbelopp i:
Kronor
Riksdaler
Öre
Skilling
Runstycken
Söktips