Ecclesia Lincopensis

Databasen innehåller mer än 1000 titlar med litteratur om stiftet och dess församlingar. Stifts- kontrakts- och församlingsgränser skiftar under historiens gång. Databasen baserar sig på en uppdelning om 16 kontrakt med 243 församlingsbeteckningar.

Publikationstyp
Författare
Titel
Nyckelord
Församling
Kontrakt
Söktips
Detaljbild Linköpings domkyrka
Foto: Kjell O. Lejon