Fångrullorna för Linköpings kronohäkte (1806-1892), Norrköpings fångvårdsanstalt (1826-1886) och Norrköpings spinnhus (1814-1920)

Fyll i ett eller flera fält för att söka i registret. Vid sökning utifrån tidsperiod måste start- respektive slutår anges.

Söktips +

Juridisk person

Juridisk person är antingen en person eller ett företag. Välj ur listan.

Stad

Välj önskad stad eller lämna blank.

Från år till år

Årtalen skrivs fyrställigt dvs. 1888. För att söka endast ett år i taget, skriv in önskat årtal i fältet Sök från år och lämna fältet till år blankt. För att söka mellan åren 1820-1824, skriv 1820 i fältet Sök från år och 1824 i fältet till år. Lämna fälten blanka om Du inte vill söka mellan år.

Förnamn

Fritextfält, Gammalstavning. Ett tips är att endast söka på del av namn. Till exempel om Du skriver Anders söker systemet upp alla fält där namnet Anders förekommer oavsett i vilken ordning namnen är skrivna. Om Johan står före Anders hittas således den posten som även innehåller namnet Johan.

Efternamn

Fritextfält, Gammalstavning. Ett tips är att endast söka på del av namn. Till exempel om Du vill få fram Anderson med ett s skriver Du Anders i fältet och systemet letar upp alla fält med efternamn som Anderson eller Andersson.

Yrke

Fritextfält, Gammalstavning. Yrken och titlar kan vara besvärliga att söka på. Försök att korta av sökordet så mycket som möjligt eftersom förkortningar kan förekomma. Sök på t.ex. gelb så visas Gelbgjutare, Gelbgjutaredräng, Gelbgjutaregesäll, F. d. Artellerist och Gelbgjutare osv. Skriver Du gjutare visas alla varianter av titlar som ordet förekommer i. Vissa titlar kan också stavas annorlunda som t.ex. slaktare som i gammalstavning stavas slagtare. Pröva med olika stavningsvarianter. Observera att även benämningar som normalt inte anses som yrken t.ex. Inhysesman, f.d. Fästningsfånge, Ynglingen, Gossen, Hustru, Frånskild hustru, Gift, Ogift, Änka/Enka m.m. räknades i äldre tider som yrke.

Hemvist/boställe

Fritextfält, Gammalstavning. Korta av sökordet så mycket som möjligt och försök med flera olika stavningsvarianter för bästa sökresultat.

Född

Sökning på födelsedatum kan göras på flera sätt. Antingen endast året t.ex. 1826 eller år och månad som skrivs 1826-11 alternativt år, månad och dag t.ex. 1826-11-10.

Förseelse/brott

Fritextfält, Gammalstavning. Vill Du söka alla som är dömda för t.ex. brott mot brandskyddsföreskrifterna skriv endast brand i fältet. Alla ord där ordet brand förekommer kommer då att visas. Skrivs ordet mord kommer även mordbrand, barnamord osv. att visas.

Inrättning
Kön
År
Förnamn
Efternamn
Född
Yrke
Boställe
Förseelse