Göta- och Trollhätte kanals bibliografiska databas

Fyll i ett eller flera fält för att söka i registret. Vid sökning utifrån
tidsperiod kan start- och slutår anges alternativt något av dessa.

Vy över Vänneberga bro
Fotograf: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet 1991
Publikationstyp
År
Titel
Författare
Söktips