Göta- och Trollhätte kanals bibliografiska databas

Fyll i ett eller flera fält för att söka i registret. Vid sökning utifrån tidsperiod kan start- och slutår anges alternativt något av dessa.

Söktips +

Publikationstyp

För att begränsa sökningen kan man välja publikationstyp: karta, monografi (bok), tidningsartikel och tidskrift. Vid val av publikationstypen Tidningsartikel fälls Tidning ut. Skriv i en eller flera bokstäver som tidningens namn innehåller. En lista visas för val av tidning. Exempel: skriv Mot i rutan och valen Motala & Vadstena tidning, Motala posten, Motala tidning, Motala tidningen, Motalaposten och Motala-Posten listas. Välj någon av dessa och kombinera gärna med annat fält för att avgränsa sökningen.

Sök År: Från eller Till

Årtalen skrivs fyrställigt dvs. 1888. För att söka endast ett år i taget, skriv in önskat årtal i fältet Från och Till. För att söka mellan åren 1820-1824, skriv 1820 i fältet Från och 1824 i fältet Till. Lämna fälten blanka om Du inte vill söka mellan något år.

Titel

Fritextfält, Gammalstavning. Ange titeln på den publikation Du vill söka. Observera att det även finns internationella artiklar registrerade.

Författare

Fritextfält. Normal sökning är Efternamn, Förnamn men med hjälp av fritextsökning hittar systemet oavsett om du väljer att endast skriva in förnamnet, efternamnet eller del av efternamnet. Det är lättare att hitta en författare om man söker på del av namnet.

Vy över Vänneberga bro
Fotograf: Jan Norrman, Riksantikvarieämbetet 1991