Medicinhistoriska databasen

Visa sökhjälp

Sökalternativ

Det finns tre olika fält att söka i: Dokumenttyp, År och Ange sökord. Fältet Ange sökord måste alltid vara ifyllt. Vi rekommenderar att alltid välja dokumenttyp dvs. ur vilka dokument som sökningen ska ske. Det begränsar antalet träffar och gör träfflistan mer överskådlig. Kombinera gärna med flera sökord i fritextfältet Ange sökord.

I fältet Ange sökord är det möjligt att söka på fritext, exakt fras, ”wildcard” eller ”närhetssökning”:

En fritextsökning som innehåller orden: lungsot smittkoppor sjukdom, ger alla dokument där alla dessa ord förekommer någonstans i dokumenten.

Sökning på exakt fras plus fritext: "Catharrala åkommor" lungsot, ger alla dokument med den exakta frasen, angiven inom citattecken, samt ordet lungsot där de förekommer.

Wildcard-sökning (jokertecken/asterisk): lung* smitt*, ger alla dokument som innehåller ord som börjar på lung och ord som börjar på smitt.

Närhetssökning: "sjukdom fattigdom"~5, ger alla dokument där orden sjukdom och fattigdom förekommer högst 5 ord från varandra (siffran 5 kan förstås ändras enligt önskemål).

Notera att databasen söker i all text i filerna. Det betyder att en sökning på till exempel Norrköping inte bara inkluderar rapporter om just Norrköping utan även material där staden bara nämns.

Sortering

Träfflistan sorteras stigande efter år.

Antalet träffar

Om sökresultatet överstiger mer än 1000 träffar visas endast de första 1000 posterna. Ange fler söktermer för att få ned antalet träffar.


Sökalternativ
Dokumenttyp:
År:
Ange sökord:

   
Referens till databasen

Medicinhistoriska databasen, Linköping University Electronic Press, https://doi.org/10.3384/db.medhist