MRL - Material Realisation Laboratory

Gå direkt till söksidan

mrl

MRL, Material Realisation Laboratory, är LiUs materialbibliotek. Materialbiblioteket visar upp tusentals material för att ge en möjlighet att känna och klämma på materialen samt utforska dess egenskaper. Biblioteket har samlat material från olika leverantörer och tillverkare som tagits hit från olika håll och kanter. Det är även unikt i sitt slag då LiU är det enda svenska universitetet med tillgång till ett materialbibliotek.

Materialen i MRL är uppdelade i 5 olika materialkategorier:

  • Polymerer
  • Keramer
  • Metaller
  • Cellulosa
  • Övrigt, här hittas exempelvis textilier, sten och kork.

Utöver materialen finns även tillgång till en mängd referenslitteratur som kan informera och inspirera. Litteraturen går att läsa på plats eller låna hem om så önskas, detta görs via en studentansvarig på plats. I MRL finns stora bord som lämpar sig perfekt för workshops och idégenerering.

Öppettider och kontakt

Materialbiblioteket finns tillgängligt för dig som är student, lärare, forskare eller lokalt företag. Det är öppet torsdagar 10.15-12.00. Tidsbokning sker genom att ta kontakt med de studentansvariga. Utöver de vanliga öppettiderna håller de studentansvariga i MRL även i workshops och event med studenter och företag.

Har du andra frågor om MRL kan du kontakta någon av de två studentansvariga.

Studentansvariga

Johanna Slunga, johsl080@student.liu.se
Matilda Stenroth, matst195@student.liu.se

Ansvarig för MRL

David Eklöf, david.eklof@liu.se

Sök i materialbiblioteket >>>