Sjukhusrulla för Länslasarettet i Östergötland (1839-1895)

Fyll i ett eller flera fält för att söka i registret. Vid sökning utifrån tidsperiod måste start- respektive slutår anges.

Avdelning på Linköpings lasarett. Foto: Didrik von Essen, 1901
Kön
År
Sjukdom
Förnamn
Efternamn
Yrke
Boställe
Söktips