SOU-sök

Sök i Statens Offentliga Utredningar (SOU) 1922 - 2024:16

Källa: Sveriges riksdag

År:

SOU-nummer:

Om SOU-sök

Materialet består av Kungliga bibliotekets (KB) inskannade SOU:er från 1922 till 1996 samt Riksdagens öppna data från 1997 till 2021 (till 2024:16). KB:s del från 1922 till 1996 är OCR-behandlad och innehåller en del tolkningsfel som kan påverka sökresultaten negativt. Riksdagens data innehåller också ett mindre antal fel som innebär att några SOU:ers innehåll inte är sökbart.

Sökhjälp

Du kan söka på innehållet i utredningarna, dvs inte bara på titel och nummer. Du kan även söka på enskilda ord eller hela fraser enligt exemplen nedan:

 • En fritextsökning som innehåller orden: biologisk arter mångfald, ger alla dokument där alla dessa ord förekommer någonstans i dokumenten.
 • Sökning på exakt fras plus fritext: "långsiktigt hållbar utveckling" mångfald, ger alla dokument med den exakta frasen, angiven inom citattecken, samt ordet mångfald där de förekommer.
 • Wildcard-sökning (jokertecken/asterisk): biologi* art*, ger alla dokument som innehåller ord som börjar på biologi- och ord som börjar på art-.
 • Närhetssökning: "arter mångfald"~5, ger alla dokument där orden arter och mångfald förekommer högst 5 ord från varandra (siffran 5 kan förstås ändras enligt önskemål).

Du kan använda URLen du kommer till som datakälla i t.ex. Excel.

Data via API

Databasen är baserad på SOLR v 8.5 och utsökningar kan göras med SOLR-querys. Data kan returneras som xml eller json. Exempel på anrop: https://www2.bibl.liu.se/api/sou_api/getdata.aspx?q=fritext:kommun&fl=namn,titel&wt=xml&api_key=test
Exempelkod i python.

Sökbara fält i databasen:

 • id - löpnummer
 • namn - SOU-namnbeteckning, ex '1969:46'
 • ar - År
 • nummer - nummer
 • titel - SOUns titel
 • url - url till pdf
 • fritext - hela textinnehållet i respektive SOU

Skicka epost till Anders Fåk, Linköpings universitetsbibliotek, angående api-nyckel för SOU-databasen. Nyckeln 'test' ger bara fem poster.

Referens till databasen

Statens Offentliga Utredningar (SOU), Linköping University Electronic Press, https://doi.org/10.3384/db.sou