Konferensartikel

”Jag känner mig lite manlig när jag bryter mot de manliga normerna”

Linn Egeberg Holmgren
Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:18, s. 219-226

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

”I feel kind of manly when I break the norms of masculinity on masculinity; beauty and limiting transcendence.”

This article is about cosmetics; masculinity and the esthetisation of the male body as an arena of meaning in relation to gender. Experiments with the appearance are challenging the border between femininity and masculinity; while at the same time new limiting borders are created. To be “unmanly” is talked about by the interviewed men as a new form of being manly. Cosmetics can show; apart from beautifying; that you are fashion conscious; equal to women and no homophobe. The growing care about appearance among men and the increased exposure of the male body is often called a feminisation. Here is argued that rather than being a feminisation in the form of an objectification; it should be understood as a successful project of masculinity; one of the expressions of hegemonic masculinity.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Bengs; Carita (2000): Looking Good: a study of gendered body ideals among young people; Umeå: Akademiska avhandlingar vid Sociologiska Institutionen; Umeå Universitet; 21.

Connell; Robert William (1999): Maskuliniteter; Göteborg: Daidalos.

Douglas; Mary (1966; 1997): Renhet och Fara: en analys av begreppen orenande och tabu; Nora: Nya Doxa.

Ehn; Billy och Orvar; Löfgren (2001): Kulturanalyser; Malmö: Gleerup.

Featherstone; Mike (1994): Kultur; kropp och konsumtion: kultursociologiska texter i urval och översättning av Fredrik Miegel och Thomas Johansson; Stockholm; Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Goffman; Erving (1972): Relations in Public: microstudies of the public order; New York: Harper & Row.

Jacobson; Maja (1998): Gör kläderna mannen?: om maskulinitet och feminitet i unga mäns bruk av kläder; smycken och dofter; Stockholm: Carlsson Bokförlag.

Johansson; Thomas (1998): ”Muskler; svett och maskulinitet”; i: Claes Ekenstam (red.); Rädd att falla: studier i manlighet; Stockholm: Gidlund.

Nordberg; Marie (1999): ”Macho eller Mjukis”; i: Anne Marie Berggren (red.); Manligt och Omanligt i ett Historiskt Perspektiv; Stockholm: Forskningsrådsnämnden (FRN).

de los Reyes; Paulina & Mulinari; Diana (2005): Intersektionalitet: kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap; Malmö: Liber.
Shilling; Chris (1993): The Body and Social Theory; London: Sage.

Söderberg; Johan (2001): Röda läppar och shinglat hår: konsumtionen av kosmetika i Sverige 1900–1960; Stockholm: Ekonomisk-historiska institutionen; univ.

Ziehe; Thomas (1993): Kulturanalyser: ungdom; utbildning; modernitet; Essäer sammanställda av Johan Fornäs och Joachim Retzlaff; Stockholm; Stehag: Symposion.

Citeringar i Crossref