Konferensartikel

Vardagsestetik; sinneserfarenhet och den kulturella kroppen

Katarina Elam
Avdelningen för estetik, Filosofiska institutionen, Uppsala universitet

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:19, s. 227-233

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Syftet är att belysa kroppen och det sinnliga som bas för estetisk erfarenhet. En grundläggande tes är att kroppens roll för uppskattning och förståelse av olika former av kulturyttringar är betydande och avsevärt större än vad som traditionellt brukar framhållas inom estetisk teori. Kroppen står på flera sätt i fokus för den samtida konsten men även för exempelvis reklamen. Av det skälet måste det vara angeläget att också reflektera över kroppens betydelse för hur vi uppfattar och förstår omvärlden och representationer av denna. Bilder; film och begrepp kan vidga och påverka våra sinnen; som sociala varelser är vår perception intimt sammanflätad med kulturella företeelser av olika slag. En fokusering på kroppen gör även att den gängse distinktionen mellan konst och liv förkastas.

Även publicerat i Kulturella Perspektiv Svensk etnologisk tidskrift 14(3) 2005.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Grosz; Elizabeth; 1994. Volatile Bodies. Bloomington: Indiana University Press.

Haraway; Donna; 1988. “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Priviledge of Partial Perspective”; Feminist Studies; Vol. 14; no3.

Jonas; Hans; 2001 (1966). The Phenomenon of Life: Toward a Philosophical Biology. Evanstone: Northwestern University Press.

Korsmeyer; Carolyne; 2004. Gender and Aesthetics: An Introduction. New York: Routledge.

Mansén; Elisabeth; 2003. “Att tänka med tårna.” I: Andersson; L.G. & Mansén; E. (red.) Vidgade sin-nen. Nora: Nya Doxa.

Saito; Yuriko; 2001. “Everyday Aesthetics.” I: Philosophy and Literature; Vol. 25; 2001.

Stolnitz; Jerome; 1960. Aesthetics and Philosophy of Art Criticism: A Critical Introduction. Boston: Houghton Mifflin.

Citeringar i Crossref