Konferensartikel

Att vara ett fritt flytande subjekt

Tobias Hübinette
Institutionen för orientaliska språk, Stockholms universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:33, s. 405-419

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Under mer än ett halvt sekel har uppskattningsvis en halv miljon icke-vita barn från den postkoloniala världen flugits in till Väst för att adopteras av vita västerlänningar. Efter Kalla krigets slut och som en följd av globaliseringen har den internationella adoptionsverksamheten formligen exploderat i omfattning; och beräknas årligen involvera uppemot 30 000 barn varav tusentalet berör Sverige. Den största enskilda gruppen internationellt adopterade utgörs av 160 000 adopterade från Sydkorea utspridda i ett 20-tal västländer; varav runt 10 000 i Sverige. På grund av att internationell adoption i dess moderna form uppstod just under Koreakriget och att Korea dominerade som ursprungsland ända fram till början av 1990-talet; får adoption från Korea och adoptivkoreaner också ofta representera internationell adoption och internationellt adopterade i generell mening både inom forskningen och i det allmänna kulturella och sociala medvetandet i Väst; och så är också fallet i denna studie.

Hittills har kunskapen om vad det verkligen innebär att vara internationellt adopterad varit bristfällig; och särskilt adoptivkoreanerna har i stället under decennier blivit talade för och representerade av regeringar i både ursprungslandet och i mottagarländerna; och av adoptionsbyråer; adoptionsforskare och adoptivföräldrar. De senaste åren har dock sett uppkomsten av en transnationell adoptivkoreansk rörelse inbegripandes en egen omfattande kulturell produktion; och där självbiografiska texter utgör en central beståndsdel. Utgivandet av dessa texter har gjort det möjligt att nu för första gången lyssna till adoptivkoreanernas egna upplevelser av hur det är att vara internationellt adopterad. Med utgångspunkt från dessa livshistorier; kommer jag här att undersöka och försöka förstå den adoptivkoreanska existensen. Jag börjar med att presentera tidigare forskning om internationell adoption och internationellt adopterade och introducera adoptivkoreanerna som grupp och rörelse; innan jag övergår till att beskriva och tolka den adoptivkoreanska existensen för att slutligen avsluta med en sammanfattning.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Primärkällor

Almgren; Li (1996): ”Adopterad till Sverige”; i Fataburen 1996.

Anonymous (U.a.): ”Thoughts of a Korean Adoptee”: http://www.adoption.on.ca/koreanadopt.html (2004-07-02)

Arndt; Jennifer (2001): “Korean connection”; i Mavin 5/2001.

Bishop; Janine (1996): ”Adopted”; i Elaine H. Kim och Eui-Young Yu (red.) East to America. Korean American life stories; New York: The New Press.

Coughlin; Holly (1999): ”My breakup with Miss Saigon”; i Minnesota Women’s Press 7/7 1999.

Danish Asian (2001): “Adoptee’s struggle between finding herself and fitting in”: http://www.goldsea.com/Air/True/ILF/adoptee.html (2004-06-20)

Diaz; Sunny (2000): “’Korean? American?! Hispanic???!!!’. An Adoptee in Korea”: http://www.fulbright.or.kr/eta/english/eta perspectivs.html (2004-07-02)

Gullach; Charlotte Yong-san (2003): “A Dane in a Korean shell”; i Korean Quarterly 2/2003.

Hinds; Arthur (2000): ”Asian; Korean; Adopted; American?”; i Paradox 1/2000.

Jones Regan; Christine (1999): “Carefully taught”; i Bamboo Girl 8/1999.

Kase; Sundraya (1997): “Mentoring”; i Korean Quarterly 4/1997.

Kearly; Peter (2002): “I’m Iwish”; i Sook Wilkinson och Nancy Fox (red.); After the morning calm. Reflections of Korean adoptees; Bloomfield Hills: Sunrise Ventures.

Keats; Mark (2003): “A phone bill and the emergence of a Korean identity”:
http://www.akconnection.com/stories/keats2.asp?cat=4 (2004-07-29)

Kemp; Jamie (2001): ”The seeds of racial disparity”; i Korean Quarterly 3/2001.

Kim; Elizabeth (2000): Ten thousand sorrows. The extraordinary journey of a Korean War orphan; New York: Doubleday.

Kim; So Yung (2002): I was abducted by White people; Portland: Confluere Publications.

Niles; Su (1997): “Obstacles and challages”; i We Magazine 5/1997.

Pace; Samantha (2000): “Adopted Koreans face cultural divide”; i Minnesota Daily; July 3; 2000.

Ruth; Kari (1997): “Dear Luuk”; i We Magazine 5/1997.

Samuelsson; Anna (2003): “Tankar om barnet”; i Sofia Lindström och Astrid Trotzig (red.); Hitta hem. Vuxna adopterade från Korea berättar; Stockholm: Ordfront.

Smith; Rebecca (1997): “Unconventional Seoul”; i Tonya Bishoff och Jo Rankin (red.); Seeds from a silent tree. An anthology by Korean adoptees; Glendale: Pandale Press.

Tai Christensen; Peter (2003): ”Främling”; i Svartskallar. Så funkar vi; Uppsala: Uppsala Publishing House.

Trotzig; Astrid (1996): Blod är tjockare än vatten; Stockholm: Bonniers.

Wood; Stan (2003): “Jesus the adoptee”:
http://www.kpcmem.org/resources/article.asp?contentid=61 (2004-07-02)

Woyke; Elizabeth (1998): “Growing up White”; i Type 2/1998.

Young Hee (1997): “Laurel”; i Tonya Bishoff och Jo Rankin (red.); Seeds from a silent tree. An an-thology by Korean adoptees; Glendale: Pandale Press.

Sekundärkällor

Ahluwalia; Pal (2004): “Negotiating identity: Post-colonial reflections on transnational adoption”. Paper presenterat vid 8th Australian Conference on Adoption; Adelaide; 20 april; 2004.

Bergquist; Kathleen Leilani Ja Sook (2000): Racial identity and ethnic identity in Korean adoptees; College of William and Mary: Department of Counselor Education.

Bergquist; Kathleen Leilani Ja Sook (2003): “Diversity mascots: Considering the experiences of trans-racial international adoptees”. Paper presenterat vid Diversity Conference 2003; University of Ha-waii; Honolulu; 14 februari; 2003.

Castañeda; Claudia (2002): Figurations. Child; bodies; worlds; Durham: Duke University Press.

Choy; Catheringe Ceniza och Gregory Paul Choy (2003): “Transformative terrains. Korean adoptees and the social constructions of an American childhood”; i Caroline F. Levander och Carol J. Sin- gley (red.); The American child. A cultural studies reader; New Brunswick: Rutgers University Press; s. 262–279.

Eng; David L (2003): “Transnational adoption and queer diasporas”; i Social Text 3:21; 1–37.

Herrmann Jr.; Kenneth J. och Barbara Kasper (1992): “International adoption: The exploitation of women and children”; i Affilia 1:7; 45–58.

Hjern; Anders och Peter Allebecl (2002): “Suicide in first- and second-generation immigrants in Swe-den. A comparative study”; i Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 9:37; 423–429.

Hjern; Anders; Frank Lindblad och Bo Vinnerljung (2002): “Suicide; psychiatric illness; and social maladjustment in intercountry adoptees in Sweden: A cohort study”; i Lancet 360; 443–448.

Hjern; Anders; Bo Vinnerljung och Frank Lindblad (2004): “Avoidable mortality among child welfare recipients and intercountry adoptees: a national cohort study”; i Journal of Epidemiology and Community Health 5: 58; 412–417.

Howell; Signe (2003): “Kinning: The creation of life trajectories in transnational adoptive families”; i Journal of Royal Anthropological Institute (N.S.); 9; 465–484.

Hübinette; Tobias (2003): “The adopted Koreans of Sweden and the Korean adoption issue”; i Review of Korean Studies 1:6; 251–266.

Hübinette; Tobias (2004): “The adopted Koreans and an identity in the Third Space”; i Adoption & Fostering 1:28; 16–24.

Johnsen; Sunny (2002): The creation and rise of KAD as a separate identity and nation; Simon Fraser University: Department of Communication.

Kim; Eleana (2000): “Korean adoptee auto-ethnography: Refashioning self; family and finding com-munity”; i Visual Anthropology Review 1:16; 43–70.

Kim; Eleana. (2003): “Wedding citizenship and culture: Korean adoptees and global family in Korea”; i Social Text 1:74; 57–81.

Kirton; Derek (2000): ’Race’; ethnicity and adoption. ’Race’; health and social care series. Bucking-ham: Open University Press.

Klein; Christina (2000): “Family ties and political obligation. The discourse of adoption and the Cold War commitment to Asia”; i Christian G. Appy (red.); Cold war constructions. The political cul-ture of United States imperialism; 1945–1966; Amherst: University of Massachusetts Press; s. 35–66.

Lal; Barbara Ballis (2001): ”Learning to do ethnic identity: The transracial/transethnic adoptive family as site and context”; i David Parker och Miri Song (red.); Rethinking ’mixed race’; London: Pluto Press; s. 154–172.

Lee; Richard M. (2003): “The transracial adoption paradox: History; research; and counseling impli-cations of cultural socialization”; i The Counseling Psychologist 6:31; 711–744.

Lovelock; Kirsten (2000): ”Intercountry adoption as a migratory practice: A comparative analysis of intercountry adoption and immigration policy and practice in the United States; Canada and New Zealand in the post W.W.II period”; i International Migration Review 3: 34; 907–949.

Marinara; Martha (2003): “Cartography of adoption: Identity and difference beyond the politics of the comfort zone”; i Review of Education; Pedagogy & Cultural Studies 2:25; 139–152.

Meier; Dani Isaac (1998): Loss and reclaimed lives: Cultural identity and place in Korean-American intercountry adoptees; University of Minnesota: Department of Geography.

Miller-Loessi; Karen and Zeynep Kilic (2001): “A unique diaspora? The case of adopted girls from the People’s Republic of China”; i Diaspora 2:10; 243–260.

Palmer; John D. (2001): “Korean adopted young women: Gender bias; racial issues; and educational implications”; i C. C. Park; A. Lin Goodwin och S. J. Lee (red.); Research on the education of Asian Pacific Americans; Greenwich: Information Age Publishing Inc.; s. 177–204.

Park; Soon Ho (1994): Forced child migration: Korea-born intercountry adoptees in the United States; University of Hawaii: Department of Geography.

Penner; Erica E. (1996): Comparative analysis of international child adoption practices and policies in Korea and China; McGill University: School of Social work.

Raymond; Janice G. (1993): Women as wombs. Reproductive technologies and the battle over women’s freedom; New York: Harper San Francisco.

Sarri; Rosemary C.; Yeonoak Baik och Marti Bombyk (1998): ”Goal displacement and dependency in South Korean-United States intercountry adoption”; i Children and Youth Services Review 1–2:20; 87–114.

Selman; Peter (2002): “Intercountry adoption in the new millennium: the ’quiet mig-ration’ revisited”; i Population Research and Policy Review 3:21; 205–222.

Shiu; Anthony (2001): “Flexible production: International adoption; race; whiteness”; i Jouvert 1–2:6: http://social.chass.ncsu.edu/jouvert/v6il-2/shiu.htm (2003-02-06)

Sloth; Kirsten (2003): “The meaning of roots. Adoption research: Whose perspective and what is-sue?”; i Korean Quarterly 2:5; 45; 67 och 69.

Weil; Richard H. (1984): “International adoption: The quiet migration”; i International Migration Review 2:18; 276–293.

Yngvesson; Barbara (2002): “Placing the ’gift child’ in transnational adoption”; i Law & Society Re-view 2:36; 227–256.

Yuval-Davis; Nira (1997): Gender and nation; London: Sage.

Citeringar i Crossref