Konferensartikel

I Andréexpeditionens spår

Tyrone Martinsson
Högskolan i Skövde, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:54, s. 659-672

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

”(Our) stone-age ancestors and their descendants down until the dawn of modern times moved back the rim of terra incognita bit by bit; their known world was only a pool of light in the midst of a shadow – limitless; for all that was definitely understood and proved. Voyages into this shadow became a favourite theme for poets and storytellers.” (John K. Wright)

De vita ytorna på världskartan är sedan länge borta. Det terra incognita som geografen John K Wright talar om i inledningscitatet finns inte längre. Intresset för vildmarken och äventyr i svårtillgängliga områden är dock populärt. Vilket inte minst kan konstateras genom intresset för de relativt dyra resorna runt Svalbard som är grunden för den här presentationen. Professionella äventyrare söker alltmer extrema former för att rekonstruera historiska upptäcktsfärder. Reseskildringar som genre har en lång tradition och utvecklades under 1800-talet i takt med visuella teknologier. Historisk mediering har blivit en lukrativ verksamhet. Kombinationen äventyrliga och dramatiska historiska expeditioner och reseskildringar och visuell mediering skapar en intressant plattform för den historiska äventyrsturismen. Dagens avancerade logistiska möjligheter gör att vi kan nå alltmer extrema platser med allt mindre ansträngning och mycket liten riskfaktor. Vi kan nå gränsen till det vilda och otämjda och vi kan få beträda gränslandet till en kostnad av i medeltal 20 000 – 30 000 kronor om vi väljer Svalbard eller Grönland. Vill man till Antarktis eller till de mer otillgängliga delarna av Arktis som till exempel Franz Josefs Land ligger kostnaden kring 60 000 kronor och uppåt. Att besöka vildmarker är överlag dyrt men intresset är ändå stort. Varför reser man? Vari består populariteten?” Den här presentationen försöker inte ge empiriska svar på frågorna utan är en outline av work in progress som intresserar sig för populärvetenskapliga historiska framställningar och skildringar av mötet med polarområdenas vildmark och dess kopplingar och tänkbara influenser på dagens äventyrsturism. Det är en presentation som delvis sprungit ur arbete inom det av vetenskapshistorikern Dr Urban Wråkberg ledda Svenskt Program för Kulturvetenskaplig Polarforskning och ett samarbete med geografen och turismforskaren Dr Chris Wilbert vid Anglia Polytechnic University i England. En del av materialet bygger på en liten fältstudie som genomfördes 2001 på Svalbard.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Bravo; Michael & Sörlin; Sverker (eds.) (2002); Narrating the Arctic: Collective Memory; Science and the Nordic Nations; 1800–1940; (Massachusets).

Cherry-Garrard; Apsley (1922); The Worst Journey in the World; Antarctic 1910–1913; (Lon-don); Knoepfelmacher; U. C. & Tennyson; G. (eds.); (1977); Nature and the Victorian Imagination; (London).

Lennon; John & Foley; Malcolm (2000); Dark Tourism: The Attraction of Death and Disaster; (London).

Wright; John K. (1966); Human Nature in Geography; Fourteen Papers 1925–1965; (Cam-bridge);

Tidskrifter

Tvärsnitt 3/04.

Geographical; Januari 2003 Vol. 73 no. 1.

Internet

www.atlantoar.se/ 2005-08-29.

www.polar-quest.se 2005-08-29.

www.ocnwide.com/ 2005-08-27.

Citeringar i Crossref