Konferensartikel

En; två eller tre knappar

Magnus Mörck
Centrum för konsumentvetenskap och Etnologiska institutionen, Göteborgs universitet

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:57, s. 703-710

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Detta paper behandlar en studie av affärslivets klädda och förkroppsligade genuskonstruktio-ner med observationer från 40 bolagsstämmor som underlag. Allt från eliten inom näringslivet till mer anonyma företrädare för börsbolagens staber och olika ägarkategorier har följts för att se hur de samspelar i olika situationer av – rutin; triumf och tragedi. Den mörka herrkostymen är ett plagg för män som fungerar inkluderande genom att göra dem sinsemellan mer lika; samtidigt som detta exkluderar kvinnor som dels måste försöka undvika att se för lika ut män – ”utklädda” – dels bli för feminina och förlora tyngd och auktoritet enligt rådande ge-nusnormer. Den treknäppta kostymen kommunicerar att man är solid och inte fullt modern (två knappar) eller ett popsnöre (en knapp). Knappen i sig betyder inget – spelet mellan de klädda kropparna av män och kvinnor allt! Kan man säga något nytt om makt och kläder ge-nom att arbeta med observationer?

(Även publicerat i Kulturella Perspektiv Svensk etnologisk tidskrift 14(3) 2005).

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Bell; Catherine (1997): Ritual. Perspectives and Dimensions; Oxford: Oxford University Press.

Collinson; David L. och Hearn; Jeff; (red.)(1996): Men as Manager; Managers as Men. Critical Perspectives on Men; Masculinities and Managements; London:Sage.

Halberstam; Judith (1998): Female Masculinity Durham: Duke University Press.

Holmlund; Chris (2002): Impossible Bodies. Femininity and Masculinity at the Movies; London: Routledge.

Laclau; Ernesto och Mouffe; Chantal (1985): Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso.

Maynard; Margaret (2004): Dress and Globalisation; Manchester: Manchester University Press.

Miglietti; Fransesca Alfano (2003): Extreme Bodies. The Use and Abuse of Body in Art; Milano: Skira.

Mörck; Magnus och Tullberg; Maria (2004): Bolagsstämman – Catwalk för direktörer. En performativ performance av maskulinitet; Göteborg: Centrum för konsumentvetenskap.

Mörck. Magnus och Tullberg; Maria: Bolagsstämman; en homosocial ritual i marknadens mitt; i Kulturella perspektiv; Svensk etnologisk tidskrift; 3-2005; temanummer om ritualer.

Nordberg; Marie kommande: Jämställdhetens spjutspets? Män i kvinnoyrken; jämställdhet; maskulinitet; femininitet och heteronormativitet.

Robertson; A. F. (2001): Greed. Gut Feelings; Growth; and History. Cambridge: Polity Press.

Roper; Michael (1996): ”Seduction and Succsession”: Circuits of Homosocial Desire in Management; i Collinson och Hearn (red.).

Rosenberg; Tiina (2002): Queerfeministisk agenda; Stockholm: Atlas.

Schechner; Richard (2002): Performance Studies; London: Routledge.

Wajcman; Judy (1998): Managing Like a Man. Women and men in Corporate Management; University Park; Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.

Citeringar i Crossref