Konferensartikel

Informationskompetens och Användarutbildning

Agneta Lantz
Linköpings universitetsbibliotek, Sweden

Liselotte Thornell
Linköpings universitetsbibliotek, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996

Linköping Electronic Conference Proceedings 2:0, s.

Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science vol. 10 2:0, p.

Visa mer +

Publicerad: 1997-11-11

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Konferensen Informationskompetens och Användarutbildning arrangerades av Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbund (NVBF) och Linköpings universitetsbibliotek med ekonomiskt stöd från NORDiNFO.
   Förväntningarna på den högre utbildningen inför 2000-talet är högt ställda. Den ökade vikten vid kvalitetsarbete; effektivisering av utbildning och forskning vid universitet och högskolor; i förening med den explosiva utvecklingen på IT-området medför genomgripande konsekvenser för informationsförsörjningen.
   Hur kan forskningsbiblioteken bli en optimal pedagogisk resurs för att möta det samhälleligt uttalade kravet på informationskompetens / information literacy? Hur kan vi utveckla vår användarutbildning för att möta dessa krav med utnyttjande av nya informationsteknologiska lösningar?
   Syftet med konferensen var att erbjuda ett nordiskt forum för diskussion och utbyte av åsikter om informationskompetens (information literacy) och bibliotekens pedagogiska roll i samband med utbildning i informationssökning; s.k. användarutbildning.    Konferensen gav såväl teoretiska aspekter som praktiska tillämpningar på området.
   165 personer från de fem nordiska länderna deltog i konferensen.
   Ett stort tack till alla som bidrog till en lyckad konferens! Diskussionen inom Norden om bibliotekets pedagogiska roll går vidare.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Inga referenser tillgängliga

Citeringar i Crossref