Konferensartikel

On the urban surface: historicizations of Haga; Sweden 1860-1985

Ingrid M. Holmberg
Göteborg Universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: The ESF-LiU Conference Cities and Media: Cultural Perspectives on Urban Identities in a Mediatized World Vadstena; Sweden; 25-29 October; 2

Linköping Electronic Conference Proceedings 20:18, s. 169–173

Visa mer +

Publicerad: 2007-03-06

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Inga referenser tillgängliga

Citeringar i Crossref