Konferensartikel

The Exhibition as a Multimodal Pedagogical Text

Eva Insulander
Stockholm Institute of Education, DidaktikDesign, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: NaMu; Making National Museums Program; Setting the Frames; 26-28 February; Norrköping; Sweden

Linköping Electronic Conference Proceedings 22:11, s. 127–135

Visa mer +

Publicerad: 2007-09-19

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

In recent years; museum professionals; visitors and politicians have directed their interest towards the museum as a new arena for communication and learning. In this article; I explore the museum as an educational site from a multimodal and social semiotic approach. This approach implies a view of communication and learning as a social process of sign-making; where the meaning of a message is realised across several resources or modes of communication. As an example; I study the characteristics and the design of an archaeological exhibition at the Museum of National Antiquities in Stockholm; Sweden. The exhibition is described and explored as a multimodal pedagogical text. In my ’reading’ of the text; I examine how the design encourages a specific reading path and how it creates coherence through ’framing’ and through the use of colour. I examine how meaning is made through objects; text; image and sound.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Askeland; N.; Otnes; H.; Skjelbred; D.; & Amotsbakken; B. (1996) Text i tale og skrift. Olso: Universitetsforlaget.

Axelsson; C. (2006) ’Afrikafararna: Historieförmedling och historiebruk på Svenska Emigrantinstitutet och Kalmar läns museum.’ Unpublished licentiate thesis; Växjö universitet.

Bradburne; J. (2002) ‘Issues facing the museum in a changing world’. In: Museum 2000. Värnamo: Riksutställningar.

Cobley; P. (2003) Narrative. London; New York: Routledge.

Eco; U. (1984) The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts; Bloomington: Indiana University Press

Fors; V. (2006). ‘The Missing Link in Learning in Science Centres’; Diss; Institutionen för utbildningsvetenskap; Luleå tekniska universitet

Hein; G.E. (1998) Learning in the museum; London: Routledge

Hodge; R. & Kress; G. (1988) Social semiotics; Ithaca; New York: Cornell University Press.

Hooper-Greenhill; E. (1991) ‘A new communication model for museums’; In: Kavanagh; G.; Museum Languages: Objects and texts; London: Leicester University press

Hooper-Greenhill; E. (2000) Museums and the Interpretation of Visual Culture; London: Routledge

Karlsson; Anna-Malin & Ledin; Per (2000) ’Cyber; hyper och multi. Några reflektioner kring IT-ålderns textbegrepp’

Kress; G. & van Leeuwen; T. (1998) ‘(The critical) Analysis of newspaper layout’ In: Bell; Allan & Garett; Peter: Approaches to Media Discourse; Oxford & Malden: Blackwell

Kress; G. & van Leeuwen; T. (2001) Multimodal discourse: The modes and media of contemporary communication; London: Arnold

Kress; G.; Jewitt; C.; Ogborn; J. & Tsatsarelis; C. (2001) Multimodal teaching and learning: The rhetorics of the science classroom; London: Consinuum

Kress; G. (2003) Literacy in the new media age; London and New York: Routledge

Kress; G. & van Leeuwen; T. (1996/2006) Reading Images: The grammar of Visual Design; London and New York: Routledge.

Mordhorst; C. & Wagner Nielsen; K. (2000) Formens semantik: En teori om den kulturhistoriske udstilling; Odense: Skrifter fra Odense bys museer vol 6.

Selander; S. (1988) Läroboskunskap: pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-1985; Lund: Studentlitteratur

Selander; S. (2003a) ’Pedagogiska texter och andra artefakter för kunskap och kommunikation’; En översikt över läromedel – perspektiv och forskning. (75 s.) I: SOU 2003: 15; Läromedel- specifikt. Bilaga 2

Selander; Staffan (2003b) ”Skolans blick – världen som text” I: Selander; Staffan (red) (2003) Kobran; nallen och majjen: Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Forskning i fokus; nr.12. Myndigheten för skolforskning. Kalmar: Liber.

Smeds; K. (2000) ’Museumsutställningen som identitet och språk’; I: Dugnad nr 1-2; 2000; volym 26

Smeds; Kerstin (2003) ’Danse macabre i museernas hus – om museernas roll och villkor idag’. Installationsföreläsning för professuren i museologi vid Umeå universitet den 8 november 2003. pdf.

Citeringar i Crossref