Konferensartikel

National Museums and National Identity Seen from an International and Comparative Perspective; c. 1760-1918

Ellinoor Bergvelt
Huizinga Institute, Amsterdam, The Netherlands

Debora Meijers
Huizinga Institute, Amsterdam, The Netherlands

Lieske Tibbe
Huizinga Institute, Amsterdam, The Netherlands

Elsa va Wezel
Institut für Museumsforschung, Berlin, German

Ladda ner artikel

Ingår i: NaMu; Making National Museums Program; Setting the Frames; 26-28 February; Norrköping; Sweden

Linköping Electronic Conference Proceedings 22:3, s. 17–28

Visa mer +

Publicerad: 2007-09-19

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Anderson; Benedict; Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism; London/New York 1991 (19831).

Baensch; T.; ‘Das Musée Central (1797–1802)’; Magisterarbeit FU; Berlin 1994.

Bartoschek; G; Hüneke; S. and Paepke; K.; ‘Ein Zeugnis schwärmerischer Verehrung. Geschichte und Restaurierung des Raphaelsaals’; Museumsjournal 2 (1993); 42–44.

Beck; H.; P. Bol and M. Bückling (eds.); Mehr Licht. Europa um 1770. Die bildende Kunste der Aufklärung; München 1999.

Bergvelt; E.; D. J. Meijers and M. Rijnders (eds.); Verzamelen. Van rariteitenkabinet tot kunstmuseum. Heerlen/Houten 1993.

Bergvelt; E.; Pantheon der Gouden Eeuw. Van Nationale Konst-Gallerij tot Rijksmuseum van Schilderijen (1798–1896); Zwolle 1998

Bergvelt; E.; ‘De Engelse Parlementaire Enquête uit 1853. Enige opmerkingen over de National Gallery in Londen vergeleken met Nederlandse en enkele andere Europese kunstmusea’; De negentiende eeuw 27 (2003); 239–260.

Bergvelt; E. and Tibbe; L.; ‘Het museale vaderland. Het negentiende-eeuwse museum internationaal bezien’; De negentiende eeuw 27 (2003); 201–206.

Bergvelt; E.; ‘De Britse Parlementaire Enquête uit 1853. De “modernisering” van de National Gallery in Londen’; in: Bergvelt; Meijers and Rijnders (eds.) 2005; 319–342.

Bergvelt; D. Meijers; J. and Rijnders; M. (eds.); Kabinetten; galerijen en musea. Het verzamelen en presenteren van naturalia en kunst van1500 tot heden; Heerlen/Zwolle 2005

Bergvelt; E.; ‘The process of modernization in 19th-century art museums. The national museums in the Netherlands and in Great Britain 1800–1855’; in: B. Graf and H. Möbius (eds.); Zur Geschichte der Museen im 19. Jahrhundert 1789–1918; (Berliner Schriften zur Museumskunde; volume 22); Berlin 2006; 41–55.

Bloembergen; M.; De koloniale vertoning. Nederland en Indië op de wereldtentoonstellingen (1880–1931); Amsterdam z.d. [2002].

Blumer; M.-L.; ‘Catalogue des peintures transportée d’Italie en France de 1796 à 1814’; Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art français; 1936.

Böttger; P. Die Alte Pinakothek in München: Architektur; Ausstattung und museales Programm; München 1972.

Bordes; Ph.; ‘Le Musée Napoléon’; in: Jean-Claude Bonnet (ed.); L’Empire des Muses; Napoléon; les Arts et les Lettres; Paris 2004; 79–89.

Brenninkmeijer-de Rooij; B.; ‘Catalogus van het Kabinet Schilderijen van Zijne Doorl: Hoogheid den Heere Prince van Orange en Nassau in ‘s-Gravenhage’; Antiek 11 (1976–1977); 161–176.

Conlin; J.; The Nation’s Mantelpiece. A History of the National Gallery; London 2006.

Craske; M.; Art in Europe 1700–1870; Oxford 1997.

Denon; Dominique-Vivant (1999). L’oeil de Napoléon; exhib.cat. Paris 1999.

Gaehtgens; Th. W. Versailles: van koninklijke residentie tot nationaal museum; Antwerp 1984.

Gaehtgens; Th.W.; Versailles; de la Résidence royale au musée historique; Paris 1984.

Gaehtgens; Th.W.; Die Berliner Museumsinsel im Deutschen Kaiserreich: zur Kulturpolitik der Museen in der wilhelminischen Epoche; Munich (1992) .

Gallo; D. (ed.); Les vies de Dominique-Vivant Demon (Actes du colloque; Louvre 8–11 dec. 1999); 2 vols.; Paris 2001.

Gould; C. Trophy of Conquest. The Musée Napoléon and the creation of the Louvre; London 1965.

Grijzenhout; F.; ‘Tempel voor Nederland. De Nationale Konst-Galerij in ‘s-Gravenhage’; in: Het Rijksmuseum. Opstellen op de geschiedenis van een nationale instelling; Weesp 1985 (= Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 35 (1984)); 1–75

Grijzenhout; F.; Een Koninklijk Museum. Lodewijk Napoleon en het Rijksmuseum 1806–1810; Zwolle/Amsterdam 1999

Grijzenhout; F. and Veen; H. van; ‘Ideologen’; in: F. Grijzenhout and H. van Veen (eds.); De Gouden Eeuw in perspectief. Het beeld van de Nederlandse zeventiende-eeuwse schilder-kunst in later tijd; Nijmegen 1992; 79–82 [English edition: The Golden Age of Dutch painting in historical perspective; Cambridge 1999; 45–48].

Hoijtink; M.; ‘Een Rijksmuseum in wording. Het Archaeologisch Cabinet in Leiden onder het directoraat van Caspar Reuvens (1818–1835)’; De negentiende eeuw 27 (2003); 225–238

Ideologie e patrimonio storico-culturale nell’età rivoluzionaria e Napoleonica: a proposito del trattato di Tolentino: atti del convegno Tolentino; 18–21 settembre 1997; Rome 2002

Jenkins; I.; Archaeologists and aesthetes in the Sculpture Galleries of the British Museum 1800–1939; London 1992

de Jong; A.; ‘Volkscultuur in het museale vaderland. Musealisering en nationalisering van de volkscultuur in Nederland 1815–1912’; De negentiende eeuw 27 (2003); 279–296.

Jourdan; A.; Napoléon: héros; imperator; mecène; Parijs 1998.

Keurs; Pieter ter and E.S. Hardiati (eds.); Indonesia: de Ontdekking van het Verleden/Indonesia: The Discovery of the Past; Amsterdam 2005.

Kok-Escalle; M.-Chr. (ed.); Paris: de l’image à la mémoire. Représentations artistiques; littéraires; socio-politiques; Amsterdam/Atlanta 1997.
Leith; J. A.; ‘Nationalism and the fine arts in France; 1750–1789’; Studies on Voltaire and the Eighteenth Century 89 (1972); 919–937.
Lorente; J. P.; Cathedrals of urban modernity. The first museums of contemporary art; 1800–1930. Aldershot 1998.

McClellan; A.; Inventing the Louvre. Art; Politics; and the Origins of the Modern Museum in Eighteenth-Century Paris; Berkeley: Los Angeles/London 1994.

Mehos; D. Chr.; Science and Culture for Members only. The Amsterdam Zoo Artis in the Nineteenth Century; Amsterdam 2006.

Meijers; D. J.; Kunst als natuur. De Habsburgse schilderijengalerij in Wenen omstreeks 1780; Amsterdam 1991. Duitse editie: Kunst als Natur. Die k.k.Gemäldegalerie in Wien um 1780; (Schriften des Kunsthistorischen Museums 2); Milan/Vienna 1995.

Meijers; D. J.; ‘Het “encyclopedische” museum van de achttiende eeuw’; in: Bergvelt; Meijers and Rijnders 1993; 205–224 (also in Bergvelt; Meijers and Rijnders 2005a; 153–178)

Meijers; D. J.; ‘Naar een systematische presentatie’; in: Bergvelt; Meijers and Rijnders 1993; 225–244 (also in Bergvelt; Meijers and Rijnders 2005b; 263–288).

Meijers; D. J.; ‘Een schilderijenruil tussen de hoven van Wenen en Florence in 1792: hoe twee broers besloten wederzijds hun galerijen te vervolledigen met de overvloed van de ander’; in: J.-Chr. Klamt and K. Veelenturf (eds.); Representatie. Kunsthistorische bijdragen over vorst; staatsmacht en beeldende kunst; opgedragen aan Robert W. Scheller; Nijmegen 2004; 196–216.

Meijers; D.J.; ‘Ein logischer Schritt im richtigen Moment. Wie beim Bildertausch von 1792 Systematik und Politik zusammengingen’; in: J

Weidinger; N. Fischer; E. Zerbst (eds.); Ein Tausch von Gemälden 1792 – 1793 [1821]. Zur Sammlungsgeschichte der fürstlichen Galerien in Florenz und Wien. Will be published in 2007.

Nora; Ph. (ed.); Les lieux de mémoire; 3 volumes (I La République; II La Nation en III Les France); Parijs 1984–1993.

Pommier; E.; ‘flexions sur le problème des restitutions d’oeuvres d’art en 1814–1815’; in: Denon 1999; 254–257.

Pommier; E.; ‘Wien 1780 – Paris 1793. Welches der beiden Museen war wohl das revolutionärste?’; in: Bénédicte Savoy (ed.); Tempel der Kunst. Die Geburt des öffentlichen Museums in Deutschland 1701–1815; Mainz am Rhein 2006; 55–65.

Poulot; D.; ‘Alexandre Lenoir et les musées des Monumens français’; in: P. Nora (ed.); Les lieux de mémoire. II La Nation; volume 2 (Le patrimoine); Paris 1986; 497–531.

Poulot; D.; Musée; nation; patrimoine; 1789–1815; Paris 1997.

Prior; N.; Museums and Modernity. Art Galleries and the Making of Modern Culture; Oxford 2002.

Quatremère de Quincy; A. Chr.; Lettres sur les préjudices qu’occasionnerait aux arts et à la science le déplacement des monuments de l’art de l’Italie; Paris 1796.

Reynaerts; J.; ‘Het karakter onzer Hollandsche school’. De Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam; 1817–1870; Leiden 2001

Roëll; W. F.; Een minister op dienstreis. W. F. Roëll in 1807 per koets door Frankrijk. A travel story with a preface by the editor A. M. Elias; Haarlem 1978.

Sas; N.C.F. van; Talen van het vaderland. Over patriottisme en nationalisme; Amsterdam 1996

Savoy; B.; Patrimoine annexé. Les biens culturels saisis par la France en Allemagne autour de 1800; 2 volumes; Paris 2003.

Savoy; B.; ‘“Die Ehre einer Trophäe”. Aloys Hirt und der französische Kunstraub’; in: Berliner Klassik. Eine Großstadtkultur um 1800; vol. I; Claudia Sedlarz (ed.); Aloys Hirt. Archäologe; Historiker; Kunstkenner; Laatzen 2004;129–152.

Savoy; B. (ed.); Tempel der Kunst. Die Geburt des öffentlichen Museums in Deutschland 1701–1815; Mainz am Rhein 2006.

Scheller; R.; ‘La notion de patrimoine artistique et la formation du musée au XVIIIe siècle’; in: E. Pommier (ed.); Les musées en Europe à la veille de l’ouverture du Louvre; Paris 1995; 111–124.

Scheller; R.; ‘Art of the State; forms of government and their effect on the collecting of art 1550–1800’; Simiolus 24 (1996); 275–286.

Schlegel; Friedrich; Gemälde alter Meister. Mit Kommentar und Nachwort von Hans Eichner und Norma Leless; Darmstadt 1984 (Texte zur Forschung; Band 46).

Schulze; H. Staat und Nation in der europäischen Geschichte; München 1999.

Thiel; P.J. van; ‘Het Trippenhuis als Rijksmuseum’; in: R. Meischke and H.E. Reeser (eds.); Het Trippenhuis te Amsterdam; Amsterdam/Oxford/New York 1983; 213–277.

Thiesse; A.-M.; La création des identités nationales: Europe XVIIIe-XXe siècle; Paris 1999

Tibbe; L. ‘Voorbeeld voor de nijverheid of staalkaart van nationale stijlen? Ontwikkelingen in het kunstnijverheidsmuseum’; De negentiende eeuw 27 (2003); 261–278.

Tibbe; E.; ‘Kunstnijverheidsmusea: van techniek naar esthetiek’; in: Bergvelt; Meijers and Rijnders 2005a [chapter 9]; 233–262.

Tibbe; E.; ‘Natuurstaat en verval. Discussies over exotische kunststijlen rondom de Internationale Koloniale Tentoonstelling van 1883’; De negentiende Eeuw 29 (2005b); 261–284.

Tibbe; E.; ‘Taxonomie und Didaktik oder Chronologie und Ästhetik. Entwicklungen im Kunstgewerbemuseum des neunzehnten Jahrhunderts’; in: B. Graf and H. Möbius (eds.); Zur Geschichte der Museen im 19. Jahrhundert 1789–1918; (Berliner Schriften zur Museumskunde; volume 22); Berlin 2006; 69–80.

Vlieghe; H.; ‘Het verslag over de toestand van de in 1815 naar Antwerpen teruggekeerde schilderijen’; Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 1971; 273–283.

Vogtherr; Chr. M. Das Königliche Museum zu Berlin. Planungen und Konzeption des ersten Berliner Kunstmuseums (Jahrbuch der Berliner Museen; vol. 39; 1997; Beiheft); Berlin 1997.

Wescher; P.; Kunstraub unter Napoleon; Berlin 19782.

Wezel; E.; Van; ‘Het Alte Museum te Berlijn. Wijzigingen in het museumconcept omstreeks 1800’; in: Bergvelt; Meijers and Rijnders 1993 [chapter 12]; 317–332

Wezel; E. van;‘Die Konzeptionen des Alten und Neuen Museums zu Berlin und das sich wandelnde historische Bewusstsein’’; Jahrbuch der Berliner Museen; N.F. 43 (2001); Beiheft; 1–244.

Wezel; E. Van; ‘Het “vreemde” in vergelijking met het “vaderlandse”. De koninklijke etnografische verzameling in Berlijn in de negentiende eeuw’; De negentiende eeuw 27 (2003); 207–224

Wezel; E. Van; ‘Museumconcept en geschiedopvatting. Het Alte en Neue Museum in Berlijn’; in: Bergvelt; Meijers and Rijnders 2005 [chapter 11]; 289–318

Whitehead; Chr.; The public art museum in nineteenth-century Britain; The development of the National Gallery; Aldershot 2005.

Wright; G. (ed.); The formation of national collections of art and archeology; Washington 1996.

Citeringar i Crossref