Konferensartikel

Prästerna och pedagogiken på Bona

Renée Frangeur
Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet, Sweden

Ladda ner artikelhttp://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=025;article=022

Ingår i: Inter: A European Cultural Studies : Conference in Sweden 11-13 June 2007

Linköping Electronic Conference Proceedings 25:22, s. 205-216

Visa mer +

Publicerad: 2007-11-27

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

The Swedish state decided to build and assume the responsibility for Bona; a big “Borstal” for bringing up “vicious” boys 1905 – 1948. The boys from 15 to 18 years old; were sentenced by the courts for petty crimes; but got their punishments transformed to compulsory upbringing with no time limit. Their education at Bona was steered by fear of God and work discipline; officially. This is an investigation about how some of the clergymen used their privileged positions within the insti¬tution to construct various gender ideals; some of them more arbitrary and ambivalent than others. By practising a doing gender-perspective the different relations; representations and practices; used by the clergymen towards the boys; will be analysed. R.W. Connell´s theory on masculinities and the often contradictory processes in a gender regime will thus be illustrated.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Bonaarkivet VLA (Vadstena Landsarkiv): Dagbok över underhållningen Styrelseproto-koll; Årsberättelser.

Arkivet för Fångvårdsanstalten i Norrköping; VLA:”Bildsköne Bengtssons berättelse” ur Sinnesundersökningsjournalen.

Arvidsson; Malin; Den bildsköne (Malmö; 2005)

Connell; R. Masculinities (Berkeley; 1995).

Davidoff; Leonore & Hall; Cathrine. Family Fortunes: Men and Women of the English middle class (London; 1987).

Doing Gender; Doing Difference. Inequality; Power and Institutional Change; ed. Sarah Fenstermaker & Candace West (New York; London 2002).

Ekenstam; Claes. ”Rädd att falla. Gråtens och mansbildens sammanflätade historia” i Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv. FRN. Rapport 1999:4. Anne Marie Berggren (red.).

Esseveld; Johanna.”Kön/genus och sociologi i ett historiskt perspektiv” i Sociologisk forskning nr 3: 2004.

Florin; Christina & Johansson; Ulla. Där de härliga lagrarna gro ... Kultur; klass och kön i det svenska läroverket 1850 - 1914 (Stockholm; 1993).

Fornäs; Johan. Moderna människor. Folkhemmet och jazzen (Stockholm; 2004)

Foucault ; Michel. Övervakning och straff (Stockholm; 1987; 1993).

rangeur; Renée. ”Jämställda män och andra män i folkhemmet” i Arbetarhistoria 2004/4.

Frangeur; Renée. Pojkar; pli och pedagogik – vanart och manligheter på Bonaanstalten 1905–1948 (Stockholm; 2007).

Gunnarsson; Ewa. ”I skuggan av dominerande diskurser - Konstruktioner av kön bland nomader och ´jordade´ i flexibla organisationslandskap” i Manlighetens många an-sikten - fäder; feminister; frisörer och andra män red. Thomas Johansson/Jari Ku-osmanen (Stockholm; 2003).

Hirdman; Yvonne. Genus- om det stabilas föränderliga former (Stockholm; 2001).

Holm; Ingvar. Drama på scen (Stockholm; 1969).

Holm; Ingvar; Industrialismens scen (Stockholm; 1979).

Isling; Åke. Det pedagogiska arvet. Kampen för och emot en demokratisk skola (Stock-holm; 1988).

Johansson; Thomas. Det första könet? Mansforskning som reflexivt projekt (Lund; 2000).

Korsvägar - en antologi om mötet mellan unga och institutioner förr och nu; red. Kerstin Bergqvist; Kenneth Petersson & Maria Sundkvist (Stockholm 1995).

Kvande; Elin. ”Doing gender in Organizations - Theoretical Possibilities and Limita-tions” i Where have all the structures gone? Doing Gender in Organisations; Exam-ples from Finland; Norway and Sweden ed. Ewa Gunnarsson m fl (Stockholm 2003).

Liliequist; Jonas. ”Från niding till sprätt. En studie av det svenska omanlighetsbegrep-pets historia från vikingatid till sent 1700-tal” i Manligt och omanligt (se ovan).

Ljunggren; Jens. Kroppens bildning- linggymnastikens manlighetsprojekt 1790-1914 (Stockholm; 1999).

Ljunggren; Jens. Känslornas krig. Första världskriget och den tyska bildningselitens androgyna manlighet (Stockholm; 2004).

Nilsson; Bo. Maskulinitet. Representation; ideologi och retorik (Umeå 1999).

Nilsson; Roddy. Kontroll; makt och omsorg. Sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780 - 1940 (Lund; 2003).

Nilsson; Roddy. Sanningen om ungdomen. Normer; värderingar och föreställningar kring 1900-talets ungdom. En pilotstudie (Centrum för kulturforskning; Växjö uni-versitet; 2001).

Olson; Hans-Erik. Staten och ungdomens fritid – kontroll eller autonomi?(Lund; 1992).

Socialdemokraten 5/7 1922.

Tjeder; David. ”Konsten att blifva herre öfver hvarje lidelse” i Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv FRN 1999.

Theweleit; Klaus. Mansfantasier del 1 (Stockholm; 1996).

Ödman; Per-Johan. Kontrasternas spel. En svensk mentalitets- och pedagogikhistoria. del ll (Stockholm; 1995).

Citeringar i Crossref